Voor de functie van burgemeester Midden-Drenthe zijn 22 sollicitanten


22 belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Midden-Drenthe. Het gaat om 6 vrouwen en 16 mannen. De vacature is ontstaan door het vertrek van burgemeester Mieke Damsma in november 2021.

De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen vrijdag. Van de belangstellenden zijn er 2 lid van de VVD, 6 van het CDA, 1 van de ChristenUnie, 1 van D’66, 1 van GroenLinks, 2 van de PvdA en 9 van hen zijn partijloos of hebben geen politieke partij genoemd.

De commissaris van de Koning voert binnenkort gesprekken met een aantal kandidaten. Daarna overlegt zij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Midden-Drenthe is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Als de raad de voordracht overneemt, wordt de naam van de te benoemen voorkeurskandidaat openbaar gemaakt.