Derde Drentse regionale woondeal ondertekend


De regionale woondeal Groningen-Assen is vandaag ondertekend. Deze ondertekening is de afronding van de 3e regionale woondeal voor Drenthe. In de woondeals staan afspraken over het aantal woningen dat per regio gebouwd wordt. In de gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo komen er ten minste 3.790 woningen bij tot en met 2030. In december vorig jaar werden de twee andere Drentse regionale woondeals ondertekend. In heel Drenthe komen er minimaal 13.000 woningen bij.

Regionale woondeal Groningen-Assen

De regio Groningen–Assen stemt al ruim 25 jaar de regionale woningbouw met elkaar af. Dit gebeurt gemeentegrens- en provinciegrensoverschrijdend, omdat deze regio zich kenmerkt door een sterk samenhangende woningmarkt. In de regio Groningen-Assen worden de komende jaren veel woningen gebouwd om aan de grote vraag te voldoen. Hiervoor zijn onder andere aanpassingen nodig om buurten en wijken te vernieuwen en bereikbaar te maken. Om dit te kunnen realiseren, wordt samen met bedrijven en organisaties gewerkt aan een sterke regio.

Woningbouw versnellen

In Drenthe werken alle gemeenten, woningcorporaties en de provincie Drenthe samen, zodat er minimaal 13.000 woningen gebouwd kunnen worden. Om de woningproductie tot en met 2030 te versnellen hebben de gemeenten en de provincie samen met minister De Jonge voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening drie regionale woondeals ondertekend. De woningcorporaties steunen de gemaakte afspraken. Er komen ten minste 3.790 woningen in de regio Noord-Drenthe, 4.177 in Zuidoost-Drenthe en 5.033 in Zuidwest-Drenthe. Het gaat om betaalbare woningen voor onder andere spoedzoekers, starters en mensen die zorg aan huis nodig hebben.