Weer bouwen aan het OV in Drenthe en Groningen


Goed nieuws voor de OV-reizigers van Groningen en Drenthe: de prijs van het buskaartje wordt komend jaar niet verhoogd en met ingang van de nieuwe dienstregeling aan het eind van dit jaar gaan er meer bussen rijden.

Het kabinet heeft besloten extra geld, 300 miljoen euro, toe te kennen aan het Openbaar Vervoer in Nederland. Ongeveer de helft is nodig om te voorkomen dat het buskaartje in 2024 bijna 12% duurder zou worden. De rest wordt gebruikt om het tekort in de begroting dekken. Wel heeft het Dagelijks Bestuur van het OV-bureau gevraagd om maatregelen uit te werken die ten goede komen aan de reizigers in Groningen en Drenthe.

Gedacht kan worden aan frequentieverhoging van buslijnen waar de bussen (te) vol raken en aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het platteland waardoor automobilisten vaker de auto kunnen laten staan. Dit laatste is hard nodig voor de bereikbaarheid van de stad Groningen tijdens de Operatie Ring Zuid van Groningen die duurt van maart – september 2024. Ook wordt in overleg met de gemeenten gekeken of mensen met een kleine beurs buiten de spits gratis kunnen reizen: een mooi voorbeeld hiervan is de Meedoen-pas van de gemeente Het Hogeland in Groningen. En tot slot willen we mensen met een Wmo-pas stimuleren om met het OV te reizen, bijvoorbeeld met hulp van een OV-ambassadeur. Dit is goedkoper dan een Wmo-taxi, maar misschien nog wel belangrijker: het draagt bij aan een inclusieve samenleving.

Gedeputeerde Henk Jumelet (Drenthe): “Naast dat de prijs van het buskaartje gelijk blijft en dat bussen vaker gaan rijden, kan ik meer positieve berichten delen voor reizigers in het Openbaar Vervoer in Drenthe. Zo kunnen kinderen tot 12 jaar al geruime tijd onder begeleiding gratis reizen met het OV. Ook kunnen werkgevers vanaf volgend jaar hun medewerkers belastingvrij een OV-kaart aanbieden. Dit zijn belangrijke stappen om duurzaam reizen te stimuleren.”


Meer informatie over gratis reizen met kinderen

Wilt u meer weten over hoe kinderen gratis kunnen reizen met het OV?