Regioplan Drenthe – Integraal Zorgakkoord


Zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, provincie Drenthe en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben samen het Regioplan Drenthe ondertekend. Dit plan, samen met inwoners gemaakt, is onderdeel van een groter landelijk akkoord, het ‘Integraal Zorgakkoord’. Het doel van het regioplan? Samen de grote uitdagingen in de zorg in Drenthe aanpakken. We willen er met elkaar voor zorgen dat de inwoners in Drenthe ook in de toekomst goede, betaalbare en toegankelijke zorg krijgen.

Samenwerken aan een vitaal Drenthe

In Drenthe is ‘naoberschap’ meer dan een traditie. Het draait om een sterk gevoel van gemeenschapszin en is een manier van leven waar we veel waarde aan hechten. Deze intensieve samenwerking is het fundament van het regioplan. Bijzonder is dat nu veel verschillende organisaties elkaar voor het eerst hebben gevonden rond dit brede maatschappelijke vraagstuk. Zij bundelen hun krachten op verschillende thema’s. Deze gezamenlijke inspanning van beleidmakers, professionals en inwoners leidt tot een krachtige beweging, genaamd ‘Gezonde Marke’, waarbij we samenwerken aan een vitaal Drenthe.

Hans Mulder, lid van de Raad van Bestuur van het WZA; “Je moet elkaar echt kennen om oprecht met elkaar te gaan samenwerken. Met Gezonde Marke hebben we de kans deze samenwerking verder uit te werken en met elkaar aan de slag te gaan.”

Wat gaan we doen in Drenthe?

Het regioplan is gebaseerd op het regiobeeld, waarin de voornaamste uitdagingen en knelpunten naar voren zijn gekomen. Het plan, wat samen met inwoners is ontwikkeld, omvat ambities, doelen en oplossingsrichtingen. De belangrijkste regio-opgaven waar we ons op richten zijn: netwerkaanpak, sterke sociale basis, gezonde leefomgeving, innovaties en transformaties, toekomstbestendige arbeidsmarkt en toegankelijke zorg.

Jan Broekema, wethouder Zorg in Assen is blij met de samenwerking: “We moeten veel werk verzetten om de zorg in Drenthe makkelijk vindbaar, goed en betaalbaar te houden. We gaan grootschalig investeren in de gezondheid van al onze inwoners, samen met zorgpartijen, zorgverzekeraars, welzijnsorganisaties en gemeenten. Gezonde Marke gaat helpen om samen met inwoners de zorg in de toekomst slimmer en socialer te organiseren.

Inspirerende projecten

In Drenthe zijn al verschillende mooie projecten, zoals Grolloo Zorgt, DOS Drenthe, Samen Zorg Assen, Optimaal Leven en Datawerkplaats Mentale Gezondheid. Deze initiatieven geven inspiratie en vertrouwen voor de toekomst. Bij Gezonde Marke willen we lopende projecten versterken, opschalen en verbinden, en tegelijkertijd nieuwe initiatieven toevoegen met actieve betrokkenheid van inwoners. Zo werken we samen aan een goed leven, voor onszelf en met elkaar.

Piet Wolters, van dorpscoöperatie de Brug Gasselternijveen; “Voor het welslagen van het regioplan Drenthe is de blijvende betrokkenheid van de vele bewonersinitiatieven bij de uitvoering van het plan en de structurele samenwerking binnen de Gezonde Marke van essentieel belang!”