Provincie opent nieuwe subsidieregeling voor oplossingen bij netcongestie


Bedrijven en instellingen die een oplossing zoeken voor belemmeringen door netcongestie, en daarbij financiële hulp bij kunnen gebruiken, kunnen vanaf 15 januari gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling. Gedeputeerde Staten hebben vandaag daarvoor een hernieuwde regeling vastgesteld. In totaal bevat de subsidieregeling 1 miljoen euro. Hiervan is 150.000 euro beschikbaar voor haalbaarheidsstudies, 450.000 euro voor individuele batterijoplossingen en 400.000 euro voor overige oplossingen.

Netcongestie is filevorming op het elektriciteitsnet doordat er meer vraag naar capaciteit op het net is dan de kabels en stations aan kunnen. Hierdoor kunnen nieuwe projecten rondom zonne-energie op dak en land en windenergie niet worden aangesloten, en bedrijven kunnen niet elektrificeren, uitbreiden of zich vestigen in Drenthe. De provincie werkt hieraan via het Drents Actieprogramma Netcongestie (DAN), waarin onder meer wordt gewerkt aan uitbreiding van het net. Het duurt echter jaren voordat alle uitbreidingen gerealiseerd zijn.

"Stilstand voorkomen door bestaande capaciteit beter te gebruiken”

“Samen met netbeheerders doen we er alles aan om het net uit te breiden. Maar we vinden het belangrijk dat ontwikkelingen in de tussentijd niet stilstaan,” legt gedeputeerde Henk Jumelet uit. “We wilden stilstand voorkomen door de bestaande capaciteit beter te gebruiken. Op piekmomenten zit het net namelijk vol, maar daaromheen is nog ruimte. Dat kan door flexibeler met energie om te gaan, bijvoorbeeld door energie op te slaan in batterijen, bedrijfsprocessen anders in te richten, of digitalisering en slimme contractvormen toe te passen. De provincie wil ondernemers en andere initiatieven hierin ondersteunen via deze subsidieregeling.”

Eén verbeterde regeling

De regeling vervangt tweede oude subsidieregelingen die per oktober 2023 niet meer aan te vragen zijn. Die regelingen zijn geëvalueerd en aangepast op een aantal punten. De belangrijkste aanpassing is dat er in de voorwaarden en subsidieplafonds onderscheid wordt gemaakt tussen individuele batterijoplossingen en andere oplossingen voor netcongestie. Daarnaast is gekozen om beide regelingen in één nieuwe regeling te combineren. Dit maakt het makkelijker de regeling aan te vragen. De regeling is per 15 januari beschikbaar via het subsidieloket van provincie Drenthe.

Handreiking

Naast de subsidieregeling heeft de provincie een handreiking voor initiatiefnemers van duurzame energieprojecten. In deze handreiking staan 8 mogelijke oplossingen bij netcongestie. Daarnaast worden er drie voorbeelden uit de Drentse praktijk toegelicht. Deze handreiking is te vinden via www.provincie.drenthe.nl/netcongestie.