Provincie Drenthe heeft ook in 2024 Regenboogambassadeur


Henk Nijmeijer blijft tot eind 2024 de Regenboogambassadeur van Drenthe. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe vandaag besloten. Met de verlenging van de taak en functie van de Regenboogambassadeur wil de provincie de voortdurende betrokkenheid bij de veiligheid, weerbaarheid en acceptatie van alle inwoners, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, waarborgen. Drenthe is de eerste provincie met een Regenboogambassadeur.

Het uitgangspunt van de provincie is ‘Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe’. Gedeputeerde Yvonne Turenhout benadrukt: “Helaas is dat niet voor alle inwoners de alledaagse werkelijkheid. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er positieve aandacht blijft voor tolerantie ten aanzien van de Regenboogthema’s. Het afgelopen half jaar heeft de Regenboogambassadeur veel kennis en verbinding gebracht, zowel op provinciaal, nationaal als internationaal niveau. Ook vanuit gemeenten en maatschappelijke partners hebben we veel waardering gekregen voor de Regenboogambassadeur, en daarom hebben we Henk Nijmeijer gevraagd of hij de rol een jaar langer wil vervullen.”

Sinds juni 2023 heeft Nijmeijer positieve ervaringen opgedaan en nieuwe verbindingen gelegd voor samenwerking en acceptatie binnen de LHBTIQ+-gemeenschap in Drenthe. De Regenboogambassadeur heeft gesprekken gevoerd met wethouders van meer dan de helft van de Drentse gemeenten. Internationaal heeft hij kunnen lobbyen voor een vervolg van het project De Veilige Kleedkamer, ontwikkeld om sportverenigingen handvatten te bieden zodat iedereen zich welkom voelt binnen de club.

In 2024 zal Henk Nijmeijer als Regenboogambassadeur de Drentse gemeenten helpen bij de agendering van regenboogthema's, deelnemen aan de Regenboogweek in oktober 2024 en een inhoudelijke bijdrage leveren bij (internationale) congressen. Henk Nijmeijer zegt: "Als Regenboogambassadeur van Drenthe voel ik me vereerd en dankbaar voor het vertrouwen dat de provincie in mijn inzet heeft gesteld. Deze beslissing om mijn taak en functie te verlengen, getuigt van een diepgewortelde betrokkenheid bij het creëren van een samenleving waarin iedereen, ongeacht hun achtergrond, zich geaccepteerd en veilig voelt. Deze verlenging onderstreept dat Drenthe het belang erkent van voortdurende inspanningen om de acceptatie, weerbaarheid en veiligheid van al haar inwoners te waarborgen. Samen zetten we ons in voor een provincie waar diversiteit niet alleen wordt getolereerd, maar gevierd. Ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op de successen van de afgelopen periode en samen verder te werken aan een inclusieve en tolerante toekomst voor Drenthe."