Provincie wil 1 miljoen in waterstof-elektrolyser investeren


Het bedrijf H2 Hollandia ontvangt van provincie Drenthe een subsidie van 1 miljoen euro om een elektrolyser in Nieuw-Buinen te realiseren. Een elektrolyser produceert groene waterstof, dat gebruikt kan worden om bijvoorbeeld vrachtwagens op te laten rijden. Deze elektrolyser kan meer dan driehonderd ton groene waterstof maken per jaar, daar zou een vrachtwagen gemiddeld 3.500.000 kilometer op kunnen rijden.

Het project wordt uitgevoerd door H2 Hollandia in Nieuw-Buinen. Dit is een samenwerkingsverband tussen het lokale bedrijf Avitec en het Groningse Novar. Daarnaast zijn diverse Noord-Nederlandse partijen betrokken, waaronder Plug Power, Resato, Summit Engineering en Repowered. H2 Hollandia zal de elektrolyser voorzien van stroom vanuit haar eigen zonnepark. De totale projectomvang bedraagt 13,75 miljoen euro. De verwachting is dat de elektrolyser in 2026 gerealiseerd is.

‘Elektrolyser is essentiële bouwsteen in onze aanpak’

Binnen het energiesysteem van de toekomst is waterstof voor de provincie Drenthe van groot belang. “Wij willen als provincie het goede voorbeeld geven als het gaat om waterstof,” licht gedeputeerde Henk Jumelet toe. “We ondersteunen ontwikkelingen in de gehele waterstofketen. Denk aan productie, transport en opslag van waterstof, maar ook aan toepassingen van waterstof in de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. De komst van een elektrolyser in Nieuw-Buinen is een essentiële bouwsteen van deze aanpak, omdat het de opwek van groene energie én productie van groene waterstof combineert. Bovendien is beschikbaarheid van voldoende en betaalbare waterstof van belang om een gunstig ondernemersklimaat te creëren.”

Drenthe op de kaart in Den Haag en Brussel

Drenthe is samen met de provincies Groningen en Friesland de eerste zogeheten Hydrogen Valley. De investering in de elektrolyser is daar een logische ontwikkeling in, geeft Jumelet aan. “Er bestaan nog nauwelijks elektrolysers op dit schaalniveau in Nederland, dus deze elektrolyser zal een vooraanstaand project zijn in de Nederlandse waterstofontwikkeling. Ook is de toegepaste techniek nog behoorlijk innovatief. Drenthe wil de Hydrogen Valley in Noord-Nederland samen met onze partners verder ontwikkelen en de provincie hiermee op de kaart zetten in Den Haag en Brussel.”