Paardenprovincie Drenthe aan de slag met hippische recreatie


Begin dit jaar heeft de provincie Drenthe bijgedragen aan de totstandkoming van een hippische visie voor Drenthe. Doel van deze visie is dat Drenthe de meest aantrekkelijke ‘paardenprovincie’ van Nederland wordt. De provincie stelt nu een bijdrage beschikbaar om deze visie tot uitvoering te brengen. De visie en het uitvoeringsplan zijn opgesteld door Stichting Paardenroutes Drenthe. Ze gaan het plan uitvoeren samen met ondernemers, ruiters, het Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe, gemeenten en terreinbeherende organisaties.

Het plan beschrijft een breed scala aan activiteiten. Stichting Paardenroutes Drenthe gaat paardenroutes en -voorzieningen inventariseren om ze optimaal te kunnen benutten. Ook kunnen zo knelpunten per regio worden opgeheven. Het is de intentie om een pilotproject op te starten om een knooppuntennetwerk van paardenroutes te gaan aanleggen in het Drents Friese Wold. Het plan omvat ook de promotie richting inwoners van Drenthe om de ruiter- en menroutes bekender te maken, en promotie richting toeristen over Drenthe de paardenprovincie.

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “Drenthe is met het bijna afgeronde Drenthe-dekkende wandelknooppuntennetwerk én het uitgebreide netwerk aan fietspaden en -transferia aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers. Een pilot om een vergelijkbaar knooppuntennetwerk voor paardenroutes te realiseren past dus goed bij Drenthe. Ruiters en menners kunnen dan optimaal genieten van alle prachtige routes in Drenthe.”

Drenthe kent een actieve hippische gemeenschap. In vergelijking met andere provincies heeft Drenthe dan ook een relatief groot hippisch aanbod. Zo’n 12% van het Nederlandse paardenbezit is in Drentse handen. In de praktijk hebben we het dan over zo’n 50.000 Drentse paarden en 60.000 Drentse ruiters die zo’n 2,5 miljoen buitenritten per jaar maken. Ook komen er jaarlijks  zo’n 55.000 ‘hippische gasten’ naar Drenthe. Door de hippische visie uit te gaan voeren kan deze doelgroep het landschap in Drenthe optimaal beleven te paard en wordt er ruim baan gegeven aan recreatieve paardensport voor zowel kinderen als volwassenen. Ook biedt het kansen voor ondernemers.

Naast de provincie en Stichting Paardenroutes Drenthe dragen ook Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe en verschillende gemeenten financieel of inhoudelijk bij aan het uitvoeringsplan. Gedeputeerde Staten stellen €60.320,- beschikbaar voor de uitvoering van de hippische visie. Uitvoering gaat plaatsvinden tussen december 2023 en januari 2026.