Opvang veteranen met PTSS ook in 2024 in Nieuw-Balinge


De opvang van veteranen met PTSS (Posttraumatische Stressstoornis) op het voormalige munitiedepot in Nieuw-Balinge kan in 2024 doorgaan. De provincie Drenthe heeft besloten een bijdrage van €150.000 te geven aan Stichting Erfgoed Arsenaal ter ondersteuning van het project 'Begeleiding veteranen in depot Nieuw-Balinge.' De opvang vindt plaats op het provinciale depot voor historische bouwmaterialen. Drentse militaire veteranen met PTSS werken als vrijwilliger aan de ontwikkeling en exploitatie van het depot.

Eerder ontving de stichting in 2021 al een bijdrage van de provincie uit de Sociale Agenda. Tijdens het project bleek de samenwerking met veteranen een groot succes, waarbij meer veteranen met PTSS deelnamen dan verwacht. Door de militaire achtergrond van de locatie en de ligging in een natuurgebied, bleek het depot geschikt voor deze groep. Het effect van het project heeft geleid tot een verbetering in het welzijn van de veteranen en daarmee tot verlenging waarbij de vraag naar structurele financiering centraal stond.

Ondanks verwoede pogingen van de Stichting Erfgoed Arsenaal bij zowel landelijke als regionale instanties bleef het vraagstuk van structurele financiering onopgelost. Een nieuwe stichting, Stichting Sociaal Erfgoed, is inmiddels opgericht met een tweehoofdige Raad van Toezicht, bestaande uit Marco Out (Burgemeester van Assen) en Gosse Bijlenga (Luitenant – kolonel buiten dienstDeze stichting gaat op zoek naar structurele borging van het initiatief zodat ook er na 2024 financieel perspectief is.

Met de recent toegekende subsidie van de provincie kan het project verlengd worden tot 1 januari 2025. Hiermee wordt de continuïteit van het project voorlopig gegarandeerd en wordt de waardevolle samenwerking tussen veteranen en het depot voortgezet.

Gedeputeerde Yvonne Turenhout: "Dit is een win-winsituatie. We hebben destijds een plek gevonden voor ons provinciaal depot. Tegelijkertijd is dit depot van grote betekenis voor de veteranen. Een plek waar ze tot rust kunnen komen en tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren. Vanuit de Sociale Agenda wordt geïnvesteerd in een provincie waarin iedereen ertoe doet en iedereen mag meedoen. Dit project is enorm waardevol gebleken voor de positieve gezondheid van de groep vrijwilligers die hier werkt.”

Sandra Hoekman van de Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe: "We zijn dankbaar voor de voortdurende steun van de provincie Drenthe. Het depot heeft niet alleen historische waarde, maar biedt ook een plek waar veteranen met PTSS een zinvolle bijdrage kunnen leveren. De verlenging van het project stelt ons in staat om deze waardevolle samenwerking voort te zetten en betekent veel voor de veteranen die hier een rustgevende omgeving vinden."