Nieuw Burgerberaad Drenthe gaat over wonen

Gepubliceerd op 20 december 2023

30.000 inwoners van Drenthe kunnen begin volgend jaar een enquête met uitnodiging in de bus verwachten voor deelname aan het provinciale Burgerberaad. Het onderwerp van dit Burgerberaad is de woningbouw in Drenthe. Dat hebben Provinciale Staten woensdag 20 december besloten. Het is een nieuwe manier om inwoners uit alle delen van de bevolking meer te betrekken bij grote vraagstukken waar de provincie voor staat.

“We willen als provincie meer in verbinding besturen, zoals wij dat noemen. Dat betekent dat we ons meer gaan verbinden met de samenleving, met de Drenten. Daar hebben zij ons ook om gevraagd; meer inspraak en invloed. Dit onderwerp, woningbouw, is daarvoor heel geschikt en voor iedereen belangrijk. In 2026 komt er een nieuwe omgevingsvisie waarbij we nog voor veel keuzes staan. Hoe mooi is het om de creativiteit, kennis en ervaringen van jong en oud mee te kunnen nemen in de plannen. Samen kunnen we met nieuwe benaderingen Drenthe vooruithelpen”, meent Fenneke Mensen-Maat, Statenlid van het Drents Parlement en voorzitter van de werkgroep Verbindend Besturen.

Doel Burgerberaad

Dat is dan ook het doel van deelnemen aan het Burgerberaad; out of the box meedenken en advies geven over plannen en maatregelen voor woningbouw. “Wat is er nodig voor de toekomst; hoe zorgen we dat iedereen een comfortabele, passende plek om te wonen heeft en krijgt? En waar moeten die huizen dan komen te staan?” Mensen-Maat benadrukt dat je “geen verstand” hoeft te hebben van het onderwerp om deel te nemen.

Loting

Naast ‘de brief in de bus’ zet het Drents Parlement onder meer social media in om de enquête met uitnodiging te verspreiden. Zo krijgen nog meer mensen de gelegenheid hun input en belangstelling voor deelname door te geven. Uiteindelijk worden uit alle aanmeldingen, via loting, 150 deelnemers geselecteerd die samen een afspiegeling van de samenleving vormen. Het Burgerberaad komt voor de zomer in vier bijeenkomsten bij elkaar om te praten en discussiëren over de toekomstige woningbouw. Zij ontvangen de nodige achtergrondinformatie en krijgen de mogelijkheid om experts te bevragen. Tot slot ontwikkelt de groep gezamenlijk een beleidsadvies met aanbevelingen, dat openbaar wordt gemaakt. Mensen-Maat: “En daar kijken wij nu al naar uit!” 
 
Meer informatie over het Burgerberaad: www.drentsparlement.nl