Voor de functie van burgemeester Westerveld zijn 27 sollicitanten


27 belangstellenden hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Westerveld. Het gaat om 9 vrouwen en 18 mannen. De vacature ontstaat door het aangekondigde vertrek van burgemeester Rikus Jager per 15 mei 2024.

De reactietermijn voor de vacature sloot afgelopen donderdag. Van de belangstellenden zijn er 8 lid van de VVD, 6 van het CDA, 1 van de ChristenUnie, 4 van de PvdA, 1 van een lokale partij en 7 van hen zijn partijloos of hebben geen politieke partij genoemd.

De commissaris van de Koning voert binnenkort gesprekken met een aantal kandidaten. Daarna overlegt zij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Westerveld is samengesteld. Deze commissie voert de sollicitatiegesprekken en draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

Als de raad de voordracht overneemt, wordt de naam van de te benoemen voorkeurskandidaat openbaar gemaakt.