Bijdrage aan projecten in Koloniën van Weldadigheid: masterplan voor de Tuinbouwschool en educatiefilm van Museum de Proefkolonie


Gedeputeerde Staten leveren een bijdrage aan verschillende projecten in de Koloniën van Weldadigheid (Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen in Drenthe), sinds 2021 UNESCO Werelderfgoed. Het gaat om een totaalinvestering van €57.000. Daarmee gaan lokale partijen een masterplan voor de revitalisatie van de voormalige Tuinbouwschool en haar tuinen realiseren, een pilotproject met tekenkunstenaars in diezelfde Tuinbouwschool opzetten en wordt er een film voor basisschoolleerlingen gemaakt door Museum de Proefkolonie. Daarnaast gaat er een aanvullende bijdrage naar Stichting Maatschappij van Weldadigheid voor de realisatie van het kunstwerk op het voorterrein van het Huis van Weldadigheid in het kader van hun 200-jarig bestaan. Na de investeringen die begin 2023 gedaan zijn in het kader van 200 jaar Veenhuizen, richten alle projecten waarin nu geïnvesteerd wordt zich op Frederiksoord-Wilhelminaoord.

Gedeputeerde cultuur Jisse Otter: “Waardevolle projecten die inwoners en bezoekers in staat stellen om de Koloniën van Weldadigheid optimaal te beleven helpen wij als provincie graag op gang.”

Masterplan revitalisatie Tuinbouwschool en tuinen

Vereniging De Proef gaat een masterplan maken om de tuinen en gebouwen van de Tuinbouwschool te revitaliseren. Het gaat om 7 hectare tuinen met verschillende soorten gebouwen. Hiervoor is een exploitatie-, onderhouds- en behoudsplan nodig waar ecologisch beheer, nieuwe voedselpraktijken tuinbouw en praktisch onderwijs onderdeel van zijn. Dit alles in samenwerking met de lokale gemeenschap. Ook educatieve programma’s en het aanbieden van gemeenschapsruimtes zijn straks onderdeel van het plan. Het uiteindelijke doel is om onderwijs, kunst en (agri)cultuur samen te brengen in het hart van Frederiksoord. Lees meer op www.deproef.org.

‘Drawing Campus’

Onderdeel van het plan van De Proef is een artist-in-residence-programma in de Tuinbouwschool. In dit kader zullen er residentieplekken en werkplaatsen worden gerealiseerd voor jonge noordelijke tekenkunstenaars. Ook zijn er plannen voor Open Atelierdagen, tentoonstellingen, educatieprogramma’s en samenwerkingen met bijvoorbeeld verschillende Universiteiten en Stichting Weldadig Oord. De focus ligt op tekenkunst en het opleiden en behouden van tekentalenten in Drenthe. Een aanvulling op het culturele aanbod in de voormalige vrije Kolonie.

Educatiefilm Museum de Proefkolonie

Jaarlijks bezoeken zo’n 2000 basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8 Museum de Proefkolonie. Om hun ervaring met het museum en het Drentse Werelderfgoed te optimaliseren wordt er een korte animatiefilm gemaakt. In de film wordt de context van armoede in de negentiende eeuw geschetst en het plan van Johannes van den Bosch uitgelegd. De film sluit aan op de belevingswereld van de doelgroep en wordt door middel van animaties van een jonge alumnus van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) dynamisch gemaakt.

De provincie Drenthe heeft sinds 2021 in de rol van ‘siteholder’ verantwoordelijkheid voor het management en beheer van de Nederlandse Koloniën van Weldadigheid. Kerntaak is het langjarig beschermen en uitdragen van de wereldwijd unieke waarden van het UNESCO Werelderfgoed. Door middel van culturele activiteiten, educatie, recreatie en toerisme, monumentenzorg en ruimtelijk-economische ontwikkeling wordt hier invulling aan gegeven.