In september maai- en onderhoudswerkzaamheden langs provinciale wegen en Slenerweg in Klijndijk


In september vinden er maai- en onderhoudswerkzaamheden langs provinciale wegen plaats. Een deel van de enkelbaans wegen de N34 en N381 gaan in beide richtingen dicht voor de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via aansluitende provinciale wegen. Dit wordt ter plaatse met borden aangegeven. Daarnaast gaat de Slenerweg bij Klijndijk in september dicht.

De bus volgt tijdens de afsluiting van de N34, N381 en N391 een omleidingsroute. Kijk op www.qbuzz.nl voor de actuele reisinformatie. Ook langs overige provinciale wegen wordt gemaaid in september. Het gaat om wegen met twee rijstroken per rijrichting en om die reden kan er met een rijdende afzetting worden gemaaid. De weg blijft dan open blijven voor het verkeer.

Slenerweg bij Klijndijk dicht

De Slenerweg wordt breder gemaakt zodat auto’s elkaar makkelijker kunnen passeren. De afsluiting duurt van maandag 4 tot en met vrijdag 29 september 2023. Verkeer van en naar Klijndijk kan omrijden via de N34 bij Exloo. Zie bijgaand het omleidingskaartje.

De N34 en N381 gaan deels dicht op de volgende data:

N34 dicht:

  • tussen Emmen (N381) en Borger: zaterdag 9 september vanaf 5.30 tot 24.00 uur
  • tussen verkeersplein Gieten en de Punt (A28): vrijdag 22 september 19.00 uur tot zaterdag 23 september 24.00 uur
  • tussen verkeersplein Gieten en Gieten: zondag 24 september van 5.00 tot 12.00 uur
  • tussen Borger en Gieten: vrijdag 29 september 19.00 uur tot zaterdag 30 september 19.00 uur

N381 dicht (‘Frieslandroute’ tussen Emmen en Drachten):

  • tussen de grens met Friesland en Beilen: vrijdag 8 september vanaf 19.00 uur tot zaterdag 9 september 20.00 uur
  • tussen Westerbork en de Emmen -centrum: maandag 18 september van 5.00 tot 18.00 uur


Maaibeleid

Het maaien van de bermen is nodig voor de verkeersveiligheid. Te hoge begroeiing belemmert het zicht. De provincie maait de bermen van de provinciale wegen en vaarwegen volgens de richtlijn op ecologische wijze. Dit sluit aan bij het landelijk beleid om bij het maaien rekening te houden met beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden. Dit betekent dat we pas maaien nadat planten en hun zaden hebben laten vallen. Het maaisel voeren we af, zodat de bodem verschraalt (armer wordt). Op die manier krijgen meer verschillende planten de kans om te kiemen. Dit bevordert de verscheidenheid aan planten en insecten in de berm. Ook de sloten krijgen een maaibeurt voor een goede afwatering in de natte perioden van het jaar.