Subsidie voor kleinschalige projecten en eendaagse uitwisseling Nederlands-Duitse grensgebied


Om samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied tussen bijvoorbeeld burgers, verenigingen en onderwijsinstellingen te bevorderen, heeft het Comité van Toezicht van het Interreg VI samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland eind 2022 een subsidieregeling goedgekeurd; het Kleinprojectenfonds (KPF). De focus van het KPF ligt bij de uitwisseling en samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het bevorderen van samenwerking tussen openbare instellingen en overheden, de uitwisseling en het netwerken van gezondheidsdiensten en de bevordering van samenwerking tussen inwoners. Aanvragers gevestigd in de provincie Drenthe kunnen samen met hun Duitse partner)s)hun aanvraag heel eenvoudig indienen bij het Regionale Programmamanagement van de Eems-Dollard Regio.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor subsidie?

Mogelijke activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie uit het KPF zijn bijvoorbeeld sportdagen, onderwijsuitwisselingen, gezamenlijke concerten, activiteiten voor kennisoverdracht en grensoverschrijdende uitwisseling tussen overheden en organisaties.

Nadruk op kleinere projecten en eendaagse uitwisselingen

Om de aanvraagprocedure voor Interreg-middelen toegankelijker te maken, hebben de Duitse-Nederlandse Euregio’s in onderlinge afstemming en met de Interreg-programmapartners het zogenaamde “Kleinprojectenfonds” (KPF) ontwikkeld. Het KPF subsidieert 50% van de kosten van een samenwerkingsproject tot maximaal € 25.000. Eendaagse uitwisselingen worden ondersteund met een vast bedrag van € 750.

Aanvragen kan hier!

Een subsidie aanvragen kan via deze link Kleinprojectenfonds (KPF) - EDR.eu Hier staan ook de voorwaarden om tot een succesvolle subsidieaanvraag te komen en contactgegevens waar u terecht kunt met eventuele vragen. Het KPF is een indirecte opvolger van het succesvolle Net(z)werk+ project uit de vorige Interreg Deutschland-Nederland samenwerkingsperiode. Via bovenstaande link vindt u ter inspiratie ook voorbeelden van eerdere projecten.

Europese subsidieregeling Interreg

Het Kleinprojectenfonds (KPF) is onderdeel van Interreg, een Europees programma dat zich inzet voor grensvervaging in Europa. Interreg probeert de samenwerking te bevorderen tussen regionale gebieden in verschillende landen.