Nieuwe fietstransferia in Zuidlaren, Assen, Meppel en Coevorden


Gedeputeerde Staten stellen €93.500,- beschikbaar voor de realisatie van nog eens vier fietstransferia in Zuidlaren, Assen, Meppel en Coevorden. Dit is een aanvulling op vijf eerder gerealiseerde transferia (in Exloo, Gasselte, Veenhuizen, Orvelte en Ruinen). Hiermee wordt het netwerk van fietstransferia compleet en is er bij elk Nationaal Park en significant natuurgebied een transferium te vinden. Fietsen in Drenthe wordt daarmee nog meer gekenmerkt door gemak en gastvrijheid. De fietstransferia ontzorgen de fietser met een uitgebreid huuraanbod, onderhoud en reparatie, informatie, horeca en sanitair.

Een fietstransferium wordt beheerd door een, op een gunstige locatie gevestigde, fietsondernemer. Op deze locatie zorgen ze voor een uitgebreid huuraanbod van bijvoorbeeld e-bikes, tandems, e-choppers en de gewone stadsfiets. Onderhoud, reparatie en pechhulp is ook onderdeel van hun diensten. Daarnaast kunnen fietsers op of nabij de locatie terecht voor horeca, een sanitaire stop en informatie over fietsroutes. Deze routes gaan zo veel mogelijk langs horecapunten en er worden ook themaroutes over het verhaal van Drenthe ontwikkeld.

De fietstransferia werken met elkaar samen op het gebied van marketing, evenementen en uitwisseling van kennis. Daarbij wordt er ook gekeken of er samenwerking mogelijk is rondom meerdaagse fietsarrangementen. Op termijn is het streven dat er ook bagageservice wordt aangeboden, om een meerdaagse fietstocht door Drenthe te stimuleren.

In het voorjaar van 2020 werd het eerste fietstransferium van Drenthe geopend, in Frederiksoord. In 2021-2022 kwamen daar nog vijf transferia bij. Een Drenthe-dekkend netwerk van fietstransferia is met de uitrol van deze laatste vier transferia voltooid. De realisatie is in handen van de gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe.

Het netwerk van fietstransferia is een eerste stap om invulling te geven aan de motie ‘Hoge nood in Drenthe’ . De fracties VVD, PvdA, PVV, SP en JA21 dienden deze motie op woensdag 28 september 2022 in tijdens een vergadering plaats van het Drents Parlement.  De motie werd met algemene stemmen aangenomen.