Jaarstukken 2022


De provincie Drenthe sluit het jaar 2022, de laatste van de bestuursperiode 2019-2023, af met een positief saldo van bijna € 4 miljoen euro. Dit staat in de Jaarstukken 2022 welke op dinsdag 18 april 2023 naar Provinciale Staten zijn toegezonden.

Het was wederom een bewogen jaar geweest, waarbij de oorlog in Oekraïne nog steeds geen einde kent en de energieprijzen tot ongekende hoogte stegen. Stikstof, de aanwezigheid van de wolf in Drenthe en de stakingen in het OV zijn het gesprek van alledag. Te zien is dat er spanningen zijn op verschillende fronten: politiek, landschappelijk, maatschappelijk en financieel. Daarom is het belangrijk om oog voor elkaar te hebben en de samenwerking te blijven zoeken. Met inwoners, medewerkers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en met Provinciale Staten.

Ook zijn er zaken waar we trots op kunnen zijn en die ontspanning geven. Zo hebben 132.000 mensen de expositie Viva la Frida! in het Drents Museum bezocht en staat Van Gogh in Drenthe in de startblokken. Ook werd in april 2022 het Hondsrugpad uitgeroepen tot Wandelroute van het jaar, een initiatief van de Fiets- en Wandelbeurs. Na drie jaren een succesvol NK Wielrennen, is de organisatie van het EK Wegwielrennen 2023 aan Drenthe toegewezen. Allemaal voorbodes voor een sportief en cultureel 2023!

Afgelopen jaar is er onverminderd doorgewerkt aan de uitvoering van het collegeakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ en de daarin opgenomen negen programma’s. Er ligt een goed fundament voor de nieuwe leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten om verder te werken aan de toekomst van Drenthe.

De Statencommissie FCBE bespreekt de Jaarrekening op 17 mei. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten de Jaarstukken 2022 op dinsdag 30 mei vaststellen.