Blijk van waardering


Anderhalve maand geleden vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats met een enorme winst voor de BBB als voornaamste resultaat. Kort na de verkiezingen is er een begin gemaakt met het vormen van een nieuw college van Gedeputeerde Staten, de nieuwe provinciale regering zou je kunnen zeggen. Net als in Den Haag na de Tweede Kamerverkiezingen, is hier in Drenthe een verkenner aan de slag gegaan om te kijken welke politieke partijen met elkaar een coalitie zouden kunnen vormen. De verkenner is burgemeester Astrid Nienhuis uit Heemstede. Mevrouw Nienhuis is door de BBB voorgedragen, want de BBB vormt de grootste fractie in de Provinciale Staten. Nienhuis is met alle partijen, die een of meerdere zetels in de Provinciale Staten hebben, in gesprek gegaan. Het eindresultaat is een helder verslag met een aanbeveling voor een nieuw college.

Dat college van Gedeputeerde Staten moet volgens de verkenner worden gevormd door BBB, VVD, CDA en PvdA. Deze partijen gaan aan de slag om een college te vormen en een college-akkoord op hoofdlijnen te schrijven. Daarin spelen tal van actuele kwesties een rol. Denk aan stikstof, energietransitie, woningbouw, openbaar vervoer et cetera. Maar minstens zo belangrijk, en dit is ook benoemd in het eindverslag van de verkenner, is het om het vertrouwen van mensen in het openbaar bestuur terug te winnen. Want veel mensen zijn gaan stemmen vanuit een gevoel van onzekerheid en onvrede. Zij hadden of hebben het gevoel dat er vanuit Den Haag beslist wordt, zonder dat zij daarin gehoord of gekend worden. Ik heb begrepen dat de BBB en de andere partijen de band met de burger willen herstellen en verstevigen. Zo willen zij vaak in gesprek gaan met individuele en groepen burgers over allerlei politiek-bestuurlijke kwesties. Dat is essentieel in het openbaar bestuur, want er is breed draagvlak in de samenleving nodig voor het toekomstige beleid. Ik vind de gesprekken met mensen over wat hen bezig houdt, het mooiste onderdeel van mijn werk als commissaris van de Koning.

Natuurlijk spelen er ook zaken in Drenthe die niet zozeer politiek zijn en waar iedereen zich in kan vinden. Zo heb ik onlangs, tijdens de twaalfde Drentse Veteranendag, de Drentse Veteranenpenning mogen presenteren. Deze penning, een heel ‘eigen’ Drents ontwerp, is de tastbare blijk van waardering van de provincie voor onze Drentse veteranen. Drenthe telt 2.900 veteranen, mannen en vrouwen die hebben deelgenomen aan vredeshandhavende of vredesafdwingende missies en waarnemingsmissies. Alle veteranen in Drenthe ontvangen de komende tijd een brief, waarin zij kunnen aangeven of zij de penning willen ontvangen. Belangrijk om te vermelden is dat veteranen geregistreerd dienen te staan bij het Veteraneninstituut om voor de penning in aanmerking te komen. Ik heb begrepen, dat er grote belangstelling is voor de penning. En dat is mooi om te horen, want we willen onze waardering voor onze militairen juist in deze tijd graag laten blijken. Gelukkig leven we in Nederland in vrede en dat is mede dankzij onze defensie-medewerkers.

Ik hoop dat de onderhandelaars voor een nieuwe coalitie in de provincie ook op een 'vredige' manier een bestuurlijk akkoord met heel veel draagvlak voor ons mooie Drenthe zullen sluiten!

Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe