Bijdrage aan drie projecten in Koloniën van Weldadigheid: Joodse begraafplaats, 200 jaar Veenhuizen en Kolonie Kids Fietsavontuur


Gedeputeerde Staten leveren een bijdrage aan drie projecten in de Koloniën van Weldadigheid, sinds 2021 UNESCO Werelderfgoed. Het gaat om een bijdrage van in totaal € 50.000,--.

Hiervan gaat € 20.000,-- naar het herstellen van de Joodse Begraafplaats in Veenhuizen, € 15.000,-- naar de opening en het activiteitenprogramma van het jubileum 200 jaar Veenhuizen en € 15.000,-- naar de ontwikkeling van een Kinderfietsavontuur in Frederiksoord. Het doel van de investering is het beschermen en uitdragen van de unieke Werelderfgoedwaarden van de gebieden door middel van recreatie en toerisme, ruimtelijke ontwikkeling en culturele activiteiten

Joodse begraafplaats Veenhuizen

Met de bijdrage wordt de vervallen begraafplaats hersteld en wordt er gewerkt aan de duurzame instandhouding ervan. Er komt een beheerplan en er worden vrijwilligers geworven. Aan de hand van cultuurhistorisch onderzoek wordt het karakteristieke verhaal van de begraafplaats verteld, zowel in onderwijsprogramma’s als in publieksroutes in het gebied. Stichting Landschapsbeheer Drenthe gaat aan de slag om de begraafplaats een volwaardig onderdeel te maken van het Werelderfgoed. Ze werken hierbij samen met het NIK (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap).

200 jaar Veenhuizen

In 2023-2024 viert Kolonie Veenhuizen haar 200 jarige bestaan onder de noemer ‘200 jaar pionieren in een levend landschap vol verborgen verhalen’. Op 20 april is de feestelijke opening van het jubileumjaar. Het activiteitenprogramma is door en voor inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen in Veenhuizen samengesteld. En natuurlijk voor bezoekers. De provincie heeft in dit kader eerder al bijdragen verleend aan een internationaal congres over de Koloniën van Weldadigheid, aan de Toerisme Top en aan het Nationale Monumentencongres. Stichting 200 jaar Veenhuizen werkt samen met provincie, gemeente Noordenveld en partners uit Kolonie Frederiksoord-Wilhelminaoord aan het totale programma. Lees meer op veenhuizen200.nl.

Kolonie Kids Fietsavontuur Frederiksoord

Vanuit en door Museum de Proefkolonie wordt een fietsroute door Frederiksoord en omgeving voor gezinnen gerealiseerd. Op zes locaties, bij ondernemers, kan naar een verhaal over het kolonieverleden worden geluisterd via een interactieve (kinetische) zuil. Er is aandacht voor het landschap, de vele monumenten en het buitengebied. De route kan vanaf de zomer van 2023 gefietst worden.