De BBB wil het vertrouwen van boer en burger terugwinnen


De BoerBurgerBeweging is na de historische overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen veruit de grootste partij in het Drents Parlement. Fractievoorzitter Gert-Jan Schuinder vertelt hoe zijn partij dat enorme electorale succes wil vertalen naar concrete resultaten.

Hoe is de sfeer momenteel binnen de BBB? Leven jullie nog op een roze wolk of is de realiteit inmiddels ingedaald?

“Dat laatste. Natuurlijk waren we best overdonderd door dit succes. Ik had van tevoren wel gerekend op 8 à 9 zetels, maar dat het er 17 zouden worden, dat had niemand voorzien. Ik denk dat ons succes mede te danken is aan de campagnes van de landelijke partijen. Die hebben Den Haag als uitgangspunt genomen en geprobeerd een vertaling te maken naar de regio. Binnen onze partij staat de regio, het platteland incluis, van het begin af aan centraal.

De grootste taak die ons nu te wachten staat, is het opbouwen van de fractie. We moeten een stevig fundament neerzetten. Dat is natuurlijk best lastig, want we komen vanuit het niets. Sommigen die wat hoger op de lijst stonden hadden er niet op gerekend dat ze daadwerkelijk in het Parlement zouden komen. Het smeden van een team gaat met horten en stoten. Voordeel is dat ik uit mijn werk gewend ben om grote groepen mensen aan te sturen. Zelf kies ik ervoor om geen gedeputeerde te worden, maar Statenlid. Ik wil mij het politieke handwerk eigen maken en de fractie zo goed mogelijk aansturen. Ik denk ook dat onze fractiediscipline anders is dan andere partijen. Bij ons kan het zo zijn dat de vergadertijd wordt ingekort omdat het melktijd is.”

Onlangs heeft verkenner Astrid Nienhuis haar eindverslag aangeleverd. Zij stelt daarin dat BBB VVD, CDA en PvdA Samen een college zouden moeten vormen. Wat vindt u van dit rapport en de uitkomst?

“Ik vind het om te beginnen een zeer zorgvuldig opgezet rapport. Geen enkel politiek programma dekt de wensen van alle Drenten. Maar met de combinatie van deze vier partijen denk ik dat je zo'n 90% van de Drentse bevolking recht doet.”

In het rapport staat dat veel burgers het vertrouwen in de politiek, in Den Haag, verloren hebben. Hoe win je dat vertrouwen terug?

“Om te beginnen is het belangrijk dat we de problemen bij de naam noemen. Soms kun je beter ‘nee’ zeggen, in plaats van om de hete brij heen te draaien. Alleen zo kun je tot oplossingen komen. Wat ik ook belangrijk vind is met mensen in gesprek te gaan. Wij gaan daadwerkelijk bij mensen op bezoek en nemen hun problemen serieus. Met elkaar kunnen we oplossingen vinden voor de leefbaarheid in Drenthe, in de breedste zin van het woord. Niet alleen voor boeren, maar voor alle inwoners. Het gaat ook om onderwerpen als energiearmoede, goed openbaar vervoer, het vestigingsklimaat voor bedrijven en het aanbod van zorg en onderwijs in Drenthe.”

Besturen betekent dat je niet Iedereen te vriend kunt houden. Hoe spannend is dat voor de BBB?

“Je kan niet voorkomen dat een deel van de kiezers op enig moment teleurgesteld zal zijn. Als je gaat besturen doe je dat voor 500.000 Drenten. Dat betekent dat we ook aan anderen dan onze eigen achterban moeten denken. Ik denk dat de waarop je dingen regelt heel belangrijk is. Voorbeeld: als de Nedersaksenlijn moet worden aangelegd en die gaat over landbouwgrond, dan kun je tegen die boeren zeggen: ‘Zus en zo gaan we het doen’. Maar als je die groep boeren bij elkaar zet, en laat en nadenken over de beste oplossing, dan weet ik zeker dat die er komt. We moeten af van de houding wij weten wel wat goed voor u is. En soms moet je doorpakken. Als een weg verbreed moet worden, dan kan het zijn dat een stukje natuur moet worden omgelegd. Daar moet je niet over zeuren, dat moet je doen. Op een andere plek kun je dat weer compenseren.”

In het eindverslag van de verkenner staat ook dat “urgentie van de stikstofproblematiek door bijna alle partijen onderkend wordt. Zij bevestigen dat de wet leidend is.” Behoort de BBB daar ook toe?

“Wat ons betreft moet het gaan over natuurbehoud in plaats van stikstofnormen. Het uitgangspunt dat de boer een vervuiler is, is een polariserende gedachte. Je kunt ook anders naar deze problematiek kijken. Als je de natuur die we hebben wil behouden, kun je ook denken aan innovaties. Bijvoorbeeld om urine en ontlasting van koeien van elkaar te scheiden, want zo ontstaat er stikstof die schadelijk is voor de natuur. Bovenal kun je niet van de ene op de andere dag van iemand vragen iets helemaal anders te doen. Als je een bedrijf runt heb je een perspectief nodig. Je zegt ook niet tegen een timmerman: ‘vanaf morgen moet jij spruitjes kweken, want dat is beter voor de natuur’.

Nederland is een klein land en na de Verenigde Staten zijn wij de tweede landbouwexporteur ter wereld. Dat neemt veel ruimte in beslag, terwijl die ruimte schaars is.

“Als je uitsluitend kippen fokt Voor de Chinese markt, dan zou je kunnen zeggen: waarom verplaats je je bedrijf niet daar naartoe? Maar goed, we hebben met zijn allen ooit bedacht dat het zo kan. We moeten kijken naar de werkelijke problemen van dit moment en die aanpakken.”

Het voornemen is dat als het nieuwe college op de helft is, na twee jaar dus, er geëvalueerd gaat worden. Hoe gaat dat eruit zien?

“Ik zou heel graag aan de Drenten willen vragen: wat merken jullie van de nieuwe bestuursstijl? Daarvoor zouden een burgerberaad kunnen organiseren. Ik zou het heel mooi Als we met elkaar vaststellen: we zijn een avontuur gestart, we zijn een onbekende reis aangegaan. Onderweg ging niet alles goed, maar hebben we wel mooie resultaten bereikt. Ik hoop dat de mensen die nu uit onvrede en onzekerheid hebben gestemd, een volgende keer op basis van ons programma voor ons kiezen. Of op een andere partij, dat kan natuurlijk ook. Het is niet reëel om te denken dat je deze enorme verkiezingswinst zo maar even herhaalt.”