Advies verkenner: laat BBB, CDA, VVD en PvdA in Drenthe het voortouw nemen


Verkenner Astrid Nienhuis stelt in Drenthe voor dat BBB, CDA, VVD en PvdA het voortouw nemen voor het opstellen van de agenda voor Drenthe voor de komende jaren. “Uit de verkennende gesprekken blijkt dat in Provinciale Staten breed draagvlak is voor zowel BBB als CDA. Met toevoeging van VVD en PvdA ontstaat een brede mix. Deze partijen hebben samen 28 van de 43 zetels in Provinciale Staten, een ruime meerderheid.”

De samenstelling doet volgens Nienhuis, in het dagelijks leven burgemeester van Heemstede, in grote mate recht aan de verkiezingsuitslag. BBB is met zeventien zetels de grote winnaar van de verkiezingen. PvdA en VVD hebben allebei vier zetels en het CDA heeft drie zetels behaald. Samen vertegenwoordigen zij een groot deel van de Drentse samenleving over de volle breedte van het politieke spectrum.

Bestuursstijl

Alle partijen geven aan dat de kiezer een duidelijk signaal heeft afgegeven over het (landelijke) overheidsbeleid en de relatie tussen overheid en de samenleving. Dit signaal gaat niet alleen over de inhoud van beleid, maar ook over de manier van besturen, de effecten van beleid voor inwoners en de ruimte die ontbreekt om mee te denken of daarop feedback te geven. Er is bij alle partijen in Drenthe grote bereidheid en motivatie om hiermee aan de slag te gaan. Om die reden adviseert Nienhuis in het formatieproces gelegenheid te geven voor input vanuit de samenleving alsook de andere partijen in de Staten. Bij die andere bestuursstijl past ook een akkoord op hoofdlijnen, zodat alle partijen in Provinciale Staten aan zet blijven en een evaluatie van dat akkoord, in ieder geval na twee jaar.

Overhandiging advies op 12 april

Astrid Nienhuis overhandigt haar advies (pdf, 2.4 MB) op woensdag 12 april 2023 aan commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Dit gebeurt tijdens een extra vergadering van Provinciale Staten, vanaf 13.00 uur.