Stichting Historisch Klazienaveen winnaar van de Drentse Anjer Prijs 2022, Stichting Florakartering Drenthe winnaar van de Groene Anjer Prijs 2022


De commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma, tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, heeft de prijzen van de Drentse Anjer en de Groene Anjer 2022 uitgereikt. Dit jaar zijn de prijzen voor het eerst gezamenlijk uitgereikt in museum de Buitenplaats in Eelde. Met de prijzen wil het fonds de culturele organisatoren en de mensen die zich inzetten voor de natuur die in Drenthe actief zijn extra in het zonnetje zetten. Veel stichtingen, verenigingen en particulieren zetten zich immers ieder jaar - vaak vrijwillig - in voor de cultuur en natuur in Drenthe. Daarbij is samenwerking van groot belang. Beide prijswinnaars hebben een geld bedrag van €5.000,- ontvangen en de runner-ups kregen ieder een bedrag van €1.000,-. Het bestuur heeft onlangs besloten om de prijzen van zowel de Drentse Anjer Prijs als de Groene Anjer Prijs gelijk te trekken en de Groene Anjer Prijs te verhogen van €3.000,- naar €5.000,-

De Drentse Anjer Prijs 2022 ging naar Stichting Historisch Klazienaveen. De jury stond dit jaar voor een lastige keuze. Alle drie de genomineerden hebben een belangwekkend ‘trackrecord’ en zaten in coronatijd niet stil. Ze organiseerden alternatieve activiteiten waarmee ze ook nieuw publiek wisten te bereiken. Alle drie zijn ze van betekenis voor de cultuur in Drenthe, ieder voor een specifieke doelgroep en met een specifiek bereik. Waar Beeldentuin de Havixhorst zich toelegt op de beeldende kunst in een prachtig groen decor en zich naast kunstliefhebbers richt op scholieren, Historisch Klazienaveen de lokale geschiedenis tot leven brengt, is The Bake Shop dé ontwikkelplek voor aanstormend poptalent in Drenthe.

Op basis van een zorgvuldige afweging is de jury van mening dat de prijs dit jaar toekomt aan een organisatie die overstroomt van ambitie, heel laagdrempelig werkt en een inspirerend voorbeeld kan zijn voor andere Drentse verenigingen en stichtingen. Zij laten zien dat het mogelijk is om de geschiedenis van de eigen plek op een makkelijk toegankelijke en aanstekelijke manier tot leven te brengen. Juist ook door actief de samenwerking aan te gaan met andere partijen om zo meer te bereiken. Ze zijn een belangrijke ambassadeur van het dorp en daarmee voor de lokale geschiedenis van Drenthe. Gezien de vele plannen van de stichting kan de jury zich voorstellen dat de prijs van €5.000,- hier het meest van pas komt.

De Groene Anjer Prijs 2022 ging naar Stichting Florakartering Drenthe. De jury heeft uit de drie genomineerde kandidaten een keuze moeten maken. Alle drie van grote waarde, maar zeer verschillend. Educatie staat bij alle drie voorop, maar krijgt verschillende invullingen: opleiden zoals bij de molenaars , data verzamelen bij de florakartering en spelend leren bij de IVN in Hoogeveen. En dat niet alleen gisteren en vandaag, maar al vijftig, veertig en veertig jaar! En dat alles geheel vrijwillig.

Uiteindelijk was de jury unaniem van oordeel dat de Groene Anjer van 2022 vanwege de fundamentele bijdrage aan onze kennis van de natuur toegekend moest worden aan de Stichting Florakartering Drenthe, zij hebben een geld bedrag van €5.000,- in ontvangst mogen nemen.

Dit jaar waren er in totaal 12 aanmeldingen voor de Drentse Anjer prijs en 6 aanmeldingen voor de Groene Anjer Prijs 2022. Het deed de jury’s van beide prijzen deugd dat er net als vorig jaar uit zoveel verschillende disciplines kandidaten zijn aangedragen voor de prijzen. Het is goed om te constateren dat er op allerlei gebieden en op allerlei plekken samenwerkingsverbanden ontstaan die niet alleen waardevol zijn voor de individuele deelnemers, maar ook op andere plekken in de provincie inspiratie kunnen geven. Zo ontstaan bijzondere projecten die van betekenis zijn voor de cultuur en natuur en de inwoners van Drenthe. De jury koos uit de aanmeldingen drie genomineerden voor zowel de Drentse Anjer Prijs als de Groene Anjer Prijs. De jury keek daarbij naar het uitzonderlijke karakter en het bereik van de activiteiten in het afgelopen jaar.