Regeling voor haalbaarheidsonderzoek naar oplossingen bij transport schaarste op het elektriciteitsnetwerk


Vanaf maandag 19 september 2022 stelt de provincie Drenthe een subsidieregeling open voor Drentse bedrijven met een grootzakelijke aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Deze bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke oplossingen bij transportschaarste van elektriciteit, ook wel afnamecongestie genoemd. Het onderzoek geeft de bedrijven inzicht in hun handelingsperspectief op het moment dat zij geen aansluiting of uitbreiding op het elektriciteitsnetwerk kunnen krijgen.

In totaal is €100.000,- beschikbaar in de regeling. Bedrijven kunnen maximaal €4.500,- subsidie aanvragen voor een onderzoek. Ook bedrijven die zich willen vestigen in Drenthe, een grootzakelijke aansluiting nodig hebben, maar tegen de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk aanlopen, kunnen gebruik maken van de regeling.

Met deze regeling speelt de provincie in op de transport schaarste van elektriciteit die kan ontstaan als de vraag naar elektriciteit groter is dan het elektriciteitsnetwerk aan kan. Netbeheerder Enexis kondigde in april van dit jaar deze dreigende transport schaarste van elektriciteit aan in delen van Drenthe. De provincie wil bedrijven de kans geven om via het onderzoek in kaart te brengen wat voor mogelijkheden er dan nog wel zijn, zodat bedrijven verder kunnen met verduurzaming. Daarnaast draagt het inzicht in de gevonden oplossingen bij aan de continuïteit van productie en behoud van werkgelegenheid in Drenthe.

Drentse aanpak

De regeling ‘Oplossingen congestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk’ maakt onderdeel uit van de Drentse aanpak om bedrijven te stimuleren energie te besparen en te ondersteunen bij netcongestieproblematiek. Eerder stelde de provincie al een subsidieregeling open voor oplossing bij het niet terug kunnen leveren van opgewekte energie aan het elektriciteitsnetwerk. Een succesvolle regeling waar in juni 2022 nog €200.000, - extra voor beschikbaar is gesteld door de provincie. De regeling voor afnamecongestie is hierop een aanvulling.

Andere regelingen binnen de Drentse aanpak zijn ‘Energiestudies voor industriële bedrijven’, de MKB-Adviesvoucher en de energiescan van het bureau Klimaatroute. Daarnaast is er nog een boekje met tien mogelijke oplossingen bij netcongestie beschikbaar.