Noordelijke subsidie voor innovatieve projecten gaat open: Tender Valorisatie


Maak jij als mkb’er met jouw project impact op Noord-Nederland? Zowel op economisch als maatschappelijk gebied? Zorg je hierbij voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en probeer je met partners dingen uit? Met de Tender Valorisatie 2022 uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) worden partijen uitgedaagd om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Vanaf maandag 19 september start het aanvraagproces van deze subsidie via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), dat deze subsidie uitvoert.

De Tender Valorisatie – met een budget van € 6 miljoen – is de eerste subsidie die opengaat uit het nieuwe EFRO-programma 2021-2027. Binnen het EFRO-programma werken de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân en Economic Board Noord-Nederland samen aan het versterken en ontwikkelen van de regionale economie in het noorden.

Henk Brink, gedeputeerde van de provincie Drenthe:

“Ons doel is een innovatiever Drents bedrijfsleven. Daarom roep ik Drentse ondernemers op gebruik te maken van deze subsidie om een nieuw product, dienst of proces te ontwikkelen. Zoek hierbij de samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen op om innovatie aan te jagen.”

Vernieuwend prototype product, dienst of proces

Met de Tender Valorisatie 2022 werken mkb’ers aan het testen, bouwen en demonstreren van een vernieuwend prototype product, dienst of proces. Hierbij benutten ze de kansen van de 4 transities (energie, circulair, digitalisering en gezondheid) uit de regionale innovatiestrategie (RIS3). De ondernemers dragen met hun project bij aan unieke, regionale, economische sterktes. Ook maken ze gebruik van beschikbare kennis en kunde (kennisvalorisatie) van andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen. Bij voorkeur werken ze samen. Verder zorgen de ondernemers ervoor dat ze een probleem oplossen, waar mogelijk met een regionale probleemeigenaar. Tot slot draagt het project bij aan de verdere structurele ontwikkeling en innovatiestrategie van het bedrijf.

Aanvraagproces van start

Het aanvraagproces van de Tender Valorisatie 2022 verloopt in drie stappen:

  1. Indienen projectvoorstel in 2 pagina’s
  2. Ontvangst verslag en reflectie
  3. Indienen volledige subsidieaanvraag

Vanaf maandag 19 september kunnen de eerste projecten hun projectvoorstel in 2 pagina’s inleveren. Ga naar de website van het SNN voor meer informatie over het aanvraagproces, de uitvoeringsregeling en de voorwaarden: www.snn.nl/tendervalorisatie2022.

Ook wordt op maandagmiddag 19 september een webinar over de Tender Valorisatie 2022 georganiseerd, met daarin alle ruimte voor vragen. Je kunt je hiervoor aanmelden via: www.snn.nl/agenda/webinar-tender-valorisatie-2022


Over de regionale innovatiestrategie (RIS3) en het EFRO-programma

De kansen voor het noorden liggen in 4 grote transities, die zijn vastgelegd in onze regionale innovatiestrategie (RIS3). Dit zijn: van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energie, van zorg naar duurzame gezondheid en van analoog naar digitaal. Deze transities zijn geen doel op zich, maar bieden kansen voor een duurzame en brede welvaart. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa.

Het EFRO-programma 2021-2027 is één van de Europese programma’s die middelen beschikbaar stellen om de doelen en kansen van deze regionale innovatiestrategie te bereiken. Met het nieuwe EFRO-programma kunnen ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, netwerken en maatschappelijke organisaties samen werken aan nieuwe innovaties die bijdragen aan de duurzame en brede welvaart. Binnen het programma is ook ruimte voor het verbeteren van het innovatie-ecosysteem en het versterken van de randvoorwaarden daarvan. Hierbij wordt het ondernemersklimaat versterkt en het aantal innovatieve ondernemers vergroot.