Netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland ontvangt subsidie


Het Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten uit Water gaat het komende jaar aan de slag met experimenten om minder medicijnen in het oppervlaktewater terecht te laten komen. Het samenwerkingsverband met partijen uit de water- en zorgsector, bedrijven en kennisinstellingen, ontving op woensdag 7 september uit handen van de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra een subsidie van € 504.795,00. Doel van deze samenwerking is om experimenten mogelijk te maken.

Als gevolg van de vergrijzing komen steeds meer medicijnresten in de riolering terecht. Dit kan op termijn grote problemen opleveren voor het milieu en bij de waterzuivering. Daarom gaat het netwerk op zoek naar manieren om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen. Bijvoorbeeld door in de zorgsector minder medicijnen met bepaalde grondstoffen voor te schrijven of door rioleringssystemen van zorginstellingen aan te passen.

Lees verder op de website van het SNN.