Nelleke Vedelaar opent archeologisch beleefpunt de Klinkenberg


De archeologische beleefplek de Klinkenberg bij Gees is donderdag 22 september feestelijk geopend door gedeputeerde Nelleke Vedelaar, wethouder Jeroen Huizing en scholieren van OBS De Zwarm en CBS De Wegwijzer uit Geesbrug. Ooit stond op deze plek een kasteel met een houten toren. Op het terrein zijn nu verschillende in staal uitgevoerde objecten te vinden, zodat bezoekers kunnen zien en ervaren hoe het kasteel en de omgeving er vroeger uit zagen.

Kasteelheuvel De Klinkenberg

Op de plaats waar de strategische weg van Coevorden naar Ruinen een groot veengebied doorkruiste, stond ooit De Klinkenberg. Dit kasteel bestond uit een houten toren op een omgrachte aarden heuvel en een lager omgracht voorterrein met houten gebouwen. In de gracht is een houten brugpaal gevonden, gemaakt van een boom die rond 1239 is gekapt. In deze periode waren de toenmalige landsheer, de bisschop van Utrecht, en de heren van Coevorden in een machtsstrijd verwikkeld om de zeggenschap over Drenthe.  In de loop der eeuwen is bijna het hele voorterrein en een deel van de kasteelheuvel afgegraven. Ook de grachten waren bijna verdwenen. In 2002 zijn de oude contouren weer zichtbaar gemaakt.

Beleving

En nu is er een beleefpunt. Op het terrein zijn verschillende in staal uitgevoerde objecten te vinden, die laten zien hoe het kasteel eruit kan hebben gezien en hoe het er hier vroeger aan toe is gegaan. Grote ronde keien met voorstellingen van een jonkvrouw, kasteelheer en de bisschop van Utrecht, een uitgebreid informatiepaneel en een speciaal ontworpen bankje maken het archeologisch beleefpunt compleet.

Dit beleefpunt is het zevende in Drenthe. De afspraak is om in iedere Drentse gemeente een archeologisch beleefpunt te realiseren. Een plek waar door middel van een bijzonder en aansprekend ontwerp de archeologie in de etalage wordt gezet. Niet alleen om het (pre)historische verhaal te delen met bewoners en bezoekers van Drenthe, maar ook om een  toevoeging te doen aan de kwaliteit van de omgeving. Eerder zijn al beleefpunten geopend in de gemeenten Noordenveld (veenweg van de Slokkert), Aa & Hunze (archeologie van Rolde), Borger-Odoorn (mesolithische jachtkampjes in de Mandelanden), Assen (de vroegste bewoners van Assen), De Wolden (ijzertijd huisplattegrond in Ruinen) en Westerveld (karrensporen op het Doldersummerveld).

Monumentenpaspoorten

Tijdens de feestelijke opening van het beleefpunt ontving pachter van het terrein, G.J Westerhof en terreineigenaar Staatsbosbeheer, een monumentenpaspoort van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met dit document hebben de terrein eigenaren meer informatie in handen over de aard en geschiedenis van dit rijksmonument. Het paspoort bevat ook praktische informatie over wat de eigenaar wel en niet kan doen op deze bijzondere plek.