Isolatiesubsidie voor Drenten met inkomen rond sociaal minimum in oktober beschikbaar


Drentse inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum, kunnen vanaf maandag 3 oktober 2022 subsidie aanvragen voor spouwmuur- of bodemisolatie.  De subsidie is bedoeld voor inwoners met een koopwoning en een minimum inkomen per jaar van maximaal € 21.335,-- bij een woning met één eigenaar- of maximaal € 29.589,-- bij een woning met meerdere eigenaren.
Inwoners die subsidie aanvragen krijgen maximaal € 2.500,- subsidie voor isolatiemaatregelen. Dit bedrag komt niet op rekening van de woningeigenaar zelf, maar gaat rechtstreeks naar het bedrijf dat de isolatiemaatregelen uitvoert. In de meeste woningen kan voor dit bedrag de gehele isolatiemaatregel uitgevoerd worden.

In totaal is € 2 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van spouwmuur- en bodemisolatie in Drenthe. Hiervan is € 1 miljoen beschikbaar gesteld door Provinciale Staten en € 1 miljoen door de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe. Dat betekent dat ook inwoners van de gemeente Hardenberg een aanvraag in kunnen dienen.

Via een vragenlijst op de website gewoonzodrenthe.nl kunnen Drenten die graag willen isoleren vanaf maandag 3 oktober a.s. kijken of ze in aanmerking komen voor de subsidie. Na aanmelding komt een isolatie-adviseur langs om te kijken welke vorm van isolatie geschikt is voor de woning. Vervolgens zorgt deze adviseur voor een offerte en het indienen van de aanvraag samen met de woningeigenaar. ”Op deze manier willen wij de inwoners die een aanvraag doen zoveel mogelijk ontzorgen. En woningeigenaren hebben de garantie dat de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoeven niet zelf te betalen”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

De subsidieregeling is door de provincie Drenthe in het leven geroepen, omdat voor veel Drentse woningeigenaren met een laag inkomen een hoge energierekening en een slecht geïsoleerd huis dagelijkse realiteit is. Daar komen de stijgende energiekosten van de afgelopen periode nog bij. Verduurzaming van de woning kan helpen, maar dat vraagt om een investering en omdat dit juist voor deze groep lastig is, wil de provincie met deze regeling daarbij helpen. Daarnaast wil de provincie ook andere woningeigenaren in Drenthe helpen en ontzorgen bij isolerende maatregelen. De provincie werkt samen met gemeenten en het Drents Energieloket aan een programma om inwoners te adviseren over slimmer, sneller en socialer isoleren. Het doel is om de isolatie te versnellen en de Drentse huiseigenaren op een goede manier te begeleiden van advies naar actie.