Drentse gemeenten en provincie in gesprek over verwijderen omgekeerde vlaggen aan publieke eigendommen


Deze zomer hebben de Drentse gemeenten en de provincie ruimte gegeven aan de boerenprotestacties waarbij omgekeerde vlaggen aan publieke eigendommen werden bevestigd. Na overleg hebben de gemeenten en provincie geconstateerd dat de overheden, allemaal op eigen wijze, in overleg zijn, of in overleg gaan met groepen in de samenleving, over het opruimen van de vlaggen. In de komende weken zullen deze gesprekken voortgezet worden. Gemeenten vragen lokale groepen, in eerste instantie, om de vlaggen zelf weg te halen.

In verband met de hogere snelheden en de verkeersveiligheid op de provinciale wegen, zal de provincie in de komende weken zelf overgaan tot het verwijderen van vlaggen aan publieke eigendommen.

Rikus Jager, burgemeester van Westerveld en namens de Vereniging Drentse Gemeenten: “Als gemeenten willen we het constructieve gesprek met de agrarische sector blijven voortzetten. Dit is tot nu toe goed gegaan en dat vinden we belangrijk. Ook het gesprek over het weghalen van vlaggen aan gemeentelijke eigendommen voeren we in goed onderling overleg, eveneens met respect voor diegenen die juist moeite hebben met het symbool van de omgekeerde vlag”.

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar: “Deze zomer hebben we, in tegenstelling tot ons beleid en bij grote uitzondering, ruimte gegeven aan de actie. Met de herfst op komst, is het noodzakelijk om de vlaggen te verwijderen langs provinciale (vaar)wegen. Daarnaast willen we evenzeer tegemoetkomen aan mensen die, om welke reden ook, moeite hebben met de omgekeerde vlaggen aan publieke eigendommen”.