Drents/Overijsselse waterpartners verlengen samenwerking


Samen aan de slag met droogte, hitte, neerslag en overstromingen

Bestuurders van de zogeheten werkregio Fluvius hebben vorige week een handtekening gezet onder het voortzetten van de samenwerking. Tot 2028 is de samenwerking rond watervraagstukken tussen gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe en Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta nu formeel verlengd.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Met de ondertekening is een stevige basis onder de uitvoering gelegd. In de komende jaren kan er regionaal, gecoördineerd en resultaatgericht gewerkt worden aan de lange termijndoelen. Op provinciaal niveau gaan wij door met onze inzet. Daarbij hebben wij een belangrijke ambitie voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie nog te verwezenlijken; de borging van klimaatadaptatie in de Omgevingsvisie. Met deze samenwerkingsovereenkomst bestendigen en verstevigen wij de inzet om Drenthe nog meer en beter klimaatveerkrachtig te maken.”