Aardkundig Monument voor de Reest in Wilhelminapark Meppel


In het Wilhelminapark in Meppel staat sinds donderdag 29 september een Aardkundig Monument voor de Reest. Het monument geeft uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de rivier die meandert door het Reestdal. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de Reestoever School en Oekraïense leerlingen uit een internationale groep onthulden het monument. Dat deden zij samen met wethouder Robin van Ulzen, Herman Odink van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Voorafgaand aan de onthulling namen de leerlingen deel aan een educatief programma onder leiding van IVN Noord, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Het Drentse Landschap. Daarin leerden zij meer over het landschap in het Reestdal en de bodem en ondergrond van het gebied. Het Reestdal ligt op de grens van de provincies Drenthe en Overijssel. De rivier de Reest begint in de omgeving van Slagharen en slingert via diverse dorpen richting Meppel waar het water uitmondt in het Meppelerdiep. De kenmerkende slingerbochten in de rivier, de ondergrond en het landschap afgewisseld met natte hooilanden en droge dekzandruggen maken de Reest tot een Aardkundig Monument.

De Reest is ook het middelpunt van de stadsrandzone Meppel die de afgelopen jaren aan de zuidzijde van de stad is ontwikkeld. Een combinatie van opgaves voor water, natuur en recreatie. De zone waarin onder andere een uitkijktoren, een trekpontje over de Reest, informatieborden en een verhalenpaal te vinden zijn, maakt onderdeel uit van een wandelroute. Deze wandelroute is uitgezet door Recreatieschap Drenthe en gaat onderdeel uitmaken van het Wandelknooppuntennetwerk Drenthe. De route loopt over gras-, zand- en fietspaden en gewone wegen.

De Reest is het twaalfde Aardkundig Monument in Drenthe in de elfde gemeente. Het dertiende en laatste Aardkundig Monument ‘Smeltwaterheuvel Hunnenkloosterberg’ wordt op 27 oktober onthuld in Echten, gemeente De Wolden.

Aardkundige Monumenten zijn onderdelen van het landschap die ons iets vertellen over de ontstaanswijze (door ijs, wind en water) van het gebied. Door het aanwijzen en onthullen van deze monumenten wil de provincie iedereen kennis laten maken met de rijke geschiedenis van de Drentse ondergrond.