Wolvencommissie Drenthe organiseert praktijksessies voor schapen- en geitenhouders


Recente wolvenaanvallen rondom het Drents-Friese Wold veroorzaken leed bij vee en dierhouders. Daarom organiseert de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe, de zogenoemde wolvencommissie, in oktober en november kleinschalige praktijksessies voor schapen- en geitenhouders*. Die richten zich op praktische preventiemaatregelen, het delen van ervaringen en het toekomstperspectief van de sector.

De terugkeer van de wolf in Nederland roept vragen op. Na een afwezigheid van 150 jaar kon de wolf zich in amper een paar jaar tijd vestigen in enkele gebieden. In de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân werden in augustus 2022 drie wolvenwelpen gezien. Bij dierhouders heerst bezorgdheid over de gevolgen en mogelijke schade, zeker na de herhaalde aanvallen die slachtoffers eisten.

Ervaringen uit de dagelijkse praktijk en toekomstperspectieven

Dierhouders zitten met praktische vragen. Wat betekent de komst van de wolf in regio? Hoe plaats ik een afdoende wolfwerende afrastering? Welke subsidie kan ik krijgen? Wat als de wolf toch toeslaat? Moet ik mijn bedrijfsvoering aanpassen? In de praktijksessies onderzoeken de deelnemers samen met de wolvenconsulent en collega’s welke preventieve maatregelen – nu en in de toekomst – haalbaar zijn in hun bedrijfsvoering. Ook zal de wolvencommissie aangeven welke standpunten de Noordelijke provincies hebben ingebracht op het nieuwe interprovinciale wolvenplan.

3 sessies voor specifieke doelgroepen*

Om de deelnemers zo gericht mogelijk te informeren, zijn de bijeenkomsten die de wolvencommissie Drenthe organiseert ingedeeld naar type bedrijfsvoering:

  • Zaterdag 29 oktober voor herders van gescheperde schaapskuddes, ecologische of natuurbegrazing in opdracht van een terrein beherende organisatie (ochtend / Doldersum)
  • Zaterdag 5 november voor kleinschalige schapen- en geitenhouders (middag / Benneveld)
  • Zaterdag 26 november voor beweidingsbedrijven, schapenhouderij gericht op vleesproductie en reguliere perceelbegrazing met koppels tot wel 100+ schapen; (ochtend / Tiendeveen)

Meld u aan: wolvencommissie@drenthe.nl

Wilt u bij een van deze praktijksessies aanwezig zijn, dan kunt u zich tot 5 dagen ervoor aanmelden op wolvencommissie@drenthe.nl. Deelname is kosteloos. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging met aanvullende gegevens.

Vermeld bij uw inschrijving:

  • welke datum / praktijksessie
  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • hoeveel schapen/geiten u weidt

Het aantal plaatsen per sessie is beperkt. Bij veel interesse volgen extra sessies en nieuwe data, dus deel deze uitnodiging gerust met andere collega schapen- en geitenhouders in het gebied. Ook schapen- en geitenhouders uit Fryslân zijn van harte welkom op de bijeenkomsten.

*Deze praktijksessies richten zich primair op schapen- en geitenhouders, hoewel schade door wolven zich niet beperkt tot deze dieren. De wolvencommissie Drenthe staat positief tegenover een vergoedingsregeling voor alle wolf-gevoelige dieren en ook het nieuwe interprovinciale wolvenplan gaat hierop in. De wolvencommissie Drenthe is in overleg met vertegenwoordigers van de hippische sector en de melkveehouderij. Op basis van de uitkomsten wordt er gekeken naar specifieke adviezen en bijeenkomsten voor andere diersoorten. In de tussentijd adviseert de wolvencommissie alle dierhouders in wolvengebied om passende maatregelen te treffen.