Vervallen boerderij aan de Dorpstraat in Havelte wordt gerenoveerd met provinciale subsidie


Gedeputeerde Staten stellen €150.000 euro beschikbaar voor de herontwikkeling van een vervallen boerderij in Havelte. Het pand aan de Dorpsstraat 14 is een Rijksmonument uit 1740. Het pand is van cultuurhistorische waarde voor het dorp Havelte en de Oosterbrink in het bijzonder. Door de financiële bijdrage van de provincie uit de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit, kan de karakteristieke boerderij in ere worden hersteld en wordt de ruimtelijke kwaliteit in dit deel van Havelte verbeterd. Door een gedeelte te herbestemmen als multifunctionele ruimte en logies, blijft het monument toegankelijk voor bezoekers.

Gedeputeerde Henk Brink: “De boerderij is beeldbepalend voor het dorp Havelte en velen kennen het karakteristieke pand aan de Dorpsstraat 14. Met deze subsidie leveren we als provincie een concrete bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit door het in ere herstellen van dit prachtige stuk geschiedenis in Havelte.”

Met de ontwikkeling wordt een vervallen situatie aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Met de beoogde inrichting van het erf wordt aan de voorzijde een extra kwaliteitsimpuls gegeven aan het karakter van de boerderij. Renovatie en herinrichting van het monumentale pand zorgen voor een duurzame invulling. Een oorspronkelijk beeld wordt hersteld en versterkt het cultuurhistorisch karakter van dit deel van Havelte.

De multifunctionele ruimte van de boerderij zorgt samen met het logies - in samenwerking met het bestaande restaurant en het toeristisch opstappunt - voor het bevorderen van samenkomen op de historische Brink. De ontwikkeling zorgt voor een verbetering van de sociale veiligheid ter plaatse en versterkt de betekenis en leefbaarheid van de Oosterbrink.

Met deze subsidie voorzien de initiatiefnemers het dorp Havelte van een stevige ruimtelijke kwaliteitsimpuls.

Voordat de subsidie verleend wordt, kunnen Provinciale Staten eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken.