Subsidies voor eerlijke transitie naar een groene economie


De eerste twee subsidieregelingen van het Just Transition Fund (JTF) gaan begin 2023 open. Met dit Europese geld kunnen Noord-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aan de slag met de transitie naar een fossielvrije economie mét nieuwe werkgelegenheid. Dit biedt kansen voor innovatieve ideeën en slimme oplossingen, bijvoorbeeld voor schone brandstof, maar ook voor nieuwe opleidingen en omscholing. De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s willen ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Dit zodat aanvragers na de feestdagen hun eerste aanvragen kunnen indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Gedeputeerde Henk Brink doet een oproep aan ondernemend Drenthe: “Het JTF-fonds biedt mooie kansen voor bedrijven en kennisinstellingen in gemeente Emmen én overig Drenthe. Dus, heb je een goed initiatief dat ons in Drenthe helpt om van fossiele grond- en brandstoffen af te komen? En dat de nieuwe circulaire economie op gang helpt en houdt? Ga er dan mee aan de slag! Want zo zorgen we er met elkaar voor dat de mensen in Drenthe ook in de toekomst perspectief houden op werk.” Guido Rink, wethouder van gemeente Emmen vult aan: “Door de stevige noordelijke samenwerking, met het Rijk en Brussel zijn we zover gekomen. Deze Europese subsidie gaat ons helpen om onze doelen op gebied van verslimmen en verduurzamen te bereiken. De transitie biedt kans op nieuwe banen, onderwijs en economische activiteiten. Met name voor de sectoren die direct getroffen worden door het stoppen van de gaswinning, zoals de procesindustrie, een belangrijke banenmotor in Emmen en in Noord-Nederland.”

Investering en opleiding

De eerste subsidieregeling is de investerings- en opleidingsregeling, gericht op de proces- en maakindustrie. Industriële ondernemingen in Noord-Nederland die met hun projecten de regio Groningen en Emmen versterken, kunnen een aanvraag indienen. Doel van de regeling is de regionale economie minder afhankelijk maken van de fossiele energiesector en de CO2-intensieve industrie. De projecten binnen deze regeling dienen de overgang naar een klimaat-neutrale economie te versnellen en hebben maatschappelijke impact op de werkgelegenheid, vergroening of innovatie. Met bijbehorende om- en bijscholing van werknemers zorgen deze projecten ervoor dat het personeel straks klaar is voor de toekomst.

Kennis- en valorisatieprojecten

De tweede subsidieregeling is voor grote Noord-Nederlandse kennis- en valorisatieprojecten. Deze regeling is bedoeld voor een brede doelgroep: ondernemingen (van zzp tot groot bedrijf), kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden. Deze subsidies biedt kansen voor de ontwikkeling en toetsing van slimme, innovatieve ideeën en oplossingen voor de omschakeling naar een groene, fossiel-vrije economie. De regeling richt zich specifiek op het stimuleren van toekomstgerichte bedrijfsinvesteringen in innovatie en onderzoek. Samenwerkingsprojecten worden nadrukkelijk gestimuleerd, om zo van idee tot praktijktest en toepassing te komen.

Aan de slag?

Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen die kansen zien om alvast met hun ideeën of projectvoorstellen aan de slag te gaan, kunnen contact opnemen met het SNN. We denken graag mee met de mogelijkheden voor jouw idee of oplossing. Voor meer informatie over de eerste twee subsidieregelingen en de contactgegevens kun je kijken op www.snn.nl/programma-jtf.

________________________________________________________________

Het Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF) is één van de meerjarige Europese subsidieprogramma’s die van start gaan. Het JTF, het 'fonds voor een rechtvaardige energietransitie', is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, het programma voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Om deze overgang in Noord-Nederland te bereiken is 330 miljoen euro toegezegd tot 2027. Het komend jaar worden er meer subsidieregelingen opengesteld.

Samenwerking

Het JTF is uitgewerkt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke Arbeidsmarktregio’s (dit zijn de gemeente en UWV) en de drie noordelijke provincies). Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gaat het JTF uitvoeren.