Provincie Drenthe wil noodfonds energiebesparing instellen


De energieprijzen rijzen de pan uit en de energierekeningen stijgen. Reden voor provincie Drenthe om inwoners, bedrijven en eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals dorpshuizen te helpen bij het omlaag brengen van de energierekening. Om dit te kunnen realiseren stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor om een noodfonds energiebesparing in te stellen. Het gaat om een fonds van € 5 miljoen.

Het grootste deel van het noodfonds zal zo snel als mogelijk worden ingezet vanwege de grote impact van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen op de Drentse samenleving. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Wij spreken echt van een energiecrisis. Ik heb mensen gesproken die hun verwarming deze winter niet aan durven zetten. Wij kunnen als provincie niet alles oplossen, maar we kunnen wel een bijdrage leveren in energiebesparende maatregelen, zodat de energiekosten uiteindelijk dalen”.

De exacte uitwerking van de projecten en maatregelen binnen het noodfonds vindt de komende periode plaats. “We denken in ieder geval aan uitbreiding van de doelgroep voor de subsidie voor isolatie. En daarnaast aan een fixbrigade die bij mensen thuis snel kunnen helpen met simpele energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips en energiebesparende douchekoppen”, aldus Stelpstra. De subsidie voor isolatie werd maandag 3 oktober opengesteld voor woningeigenaren met een inkomen rond het sociaal minimum. Op de eerste dag van openstelling kwamen hiervoor 77 aanmeldingen binnen van woningeigenaren.

De provincie kijkt ook hoe zij eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals dorpshuizen, sport- en schoolgebouwen kan helpen. De uitwerking hiervan volgt op korte termijn.

Bedrijven

Naast subsidie voor inwoners en maatschappelijk vastgoed wil de provincie ook het MKB in Drenthe helpen. “We staan naast onze ondernemers en we willen hen ook in deze moeilijke periode graag ondersteunen om de energierekening naar beneden te brengen. Op deze manier verbetert de concurrentiepositie en kunnen we werkgelegenheid behouden. Dat is belangrijk voor het MKB, maar ook voor de leefbaarheid in de Drentse samenleving”, aldus gedeputeerde Henk Brink. “Wij zijn op dit moment volop bezig met de uitwerking van een subsidieregeling en hopen deze op zeer korte termijn open te kunnen stellen voor ons MKB. Wij zien dat snelheid op dit moment noodzakelijk is gezien de energieschaarste en -prijzen”.

Daarnaast kijkt de provincie naar extra financiële middelen voor het Energiefonds Drenthe, dat financiële arrangementen biedt voor ondernemers. In de Statenvergadering van 28 september werd hierover een motie aangenomen, die door het college van Gedeputeerde Staten wordt uitgevoerd.

MKB-ondernemers kunnen nu overigens al gratis energieadvies krijgen via de MKB-energiescan of een MKB Advies Voucher aanvragen. Voor bedrijven met een jaarlijkse energierekening van € 200.000,-- tot € 1.000.000,-- biedt de provincie een bijdrage van 50 procent voor een uitgebreid energieadvies vanuit de regeling ‘Energiestudies industriële bedrijven'.

Het voorstel voor het noodfonds energiebesparing wordt op woensdag 9 november behandeld in de vergadering van Provinciale Staten.