Provincie Drenthe financiert film over kansenongelijkheid


Provincie Drenthe verstrekt een incidentele subsidie van € 40.000,-- aan Stichting Noord Film. De subsidie is bedoeld voor de productie en verspreiding van een korte film over kansenongelijkheid en armoede in Drenthe. De provincie wil hiermee dit onderwerp bespreekbaar en zichtbaar maken.

Bij de productie van de film zijn diverse partijen aangehaakt, waaronder het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe, het BSP Fonds en gemeente Assen. De regie van de film is in handen van Reinout Hellenthal. Hellenthal maakte al eerder korte films met een maatschappelijk karakter, waaronder Anders, over diversiteit in Drenthe. Anders werd tussen 2017 en 2020 geselecteerd op meer dan 150 filmfestivals en bekroond met meer dan 60 internationale prijzen.

In Drenthe scharen partijen als Sport Drenthe, basketbalvereniging Assist en Jan Postema theateropleiding zich achter het initiatief. Zij gaan de film aan hun achterban vertonen. Ook wordt de film beschikbaar gesteld als lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. Op deze manier wordt een breed publiek bereikt in Drenthe, variërend van jongeren, maatschappelijke en culturele organisaties en het verenigingsleven.

Het verhaal van de film speelt zich af bij basketbalvereniging Assist in Assen en draait om de 18-jarige Malika en haar droom om professioneel basketballer te worden. Daarin staat haar worsteling centraal om voor haar talentontwikkeling te gaan, ondanks een thuissituatie van armoede en mantelzorg voor haar zieke vader. Het verhaal speelt zich af in Drenthe en er wordt gewerkt met Drentse acteurs en figuranten. Ook Rik Smits (oud-professioneel basketbalspeler) verleent zijn medewerking.

Zowel de aanpak als het onderwerp sluiten aan op de doelstellingen uit de Sociale Agenda 2020-2023 van de provincie Drenthe. Gedeputeerde Hans Kuipers hoopt dat de film het taboe rondom armoede en kansenongelijkheid onder jongeren en hun ouders helpt te doorbreken: “Indirect moet de film eraan bijdragen dat jongeren, ouders en volwassenen in een armoedesituatie makkelijker de stap zetten naar hulpverlening: door schaamtegevoelens weg te nemen en dankzij het gevoel van herkenning.”