Het noorden investeert met Servicepunt Techniek Noord in betere aansluiting vraag en aanbod arbeidsmarkt


De metaalbewerking, installatiebranche en bouwbranche kennen een steeds grotere vraag naar personeel. Te weinig mensen kiezen op dit moment voor een baan in de techniek, terwijl er juist heel veel werk is in deze sector. Er liggen grote uitdagingen. Zoals het bouwen en verduurzamen van huizen en de aanleg van wegen. Daar zijn heel veel technische mensen voor nodig die een belangrijke bijdrage leveren aan deze uitdagingen. De noordelijke provincies en organisaties investeren daarom in 2022 en 2023 in het Servicepunt Techniek Noord (SPT). Zij ondersteunen techniekbedrijven bij het vervullen van vacatures in een technisch beroep en mobiliteitsvragen in het algemeen.

Het SPT richt zich in het bijzonder op het behouden van werknemers voor de techniek- en bouwsector en het invullen van moeilijk vervulbare vacatures en het plaatsen van werkloze technici. Arbeidsmarktcoaches helpen hierbij en zorgen ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek aan de slag gaat. Ze helpen bedrijven ook bij het opleiden van technisch personeel en het werven van nieuw personeel.

De drie noordelijke provincies hebben sinds de start van het SPT Noord in 2017 financieel bijgedragen aan de realisatie van opleidingstrajecten en de uitvoeringsorganisatie. Uit cijfers van 2021 blijkt dat van de deelnemende kandidaten ruim 90% een succesvolle training, om- en bijscholing volgden, met als resultaat een duurzame uitplaatsingspercentage (vervolgcontract na de opleiding) van ruim 75%. Gedeputeerde Nelleke Vedelaar van de provincie Drenthe: “Deze resultaten laten zien dat werkgelegenheid en goede scholing onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het feit dat werkzoekenden een baan konden vinden, is behalve voor hen persoonlijk ook belangrijk geweest voor de stimulering van de regionale economie van Drenthe en Noord-Nederland. Tegelijkertijd blijkt uit de evaluatiegesprekken dat er nog wel veel winst te halen valt door de verdere versterking van de positie van het SPT binnen de noordelijke arbeidsmarktinfrastructuur.”

De provincie Drenthe draagt daarom de komende twee jaar 52.100,- bij. De overige deelnemende partners (medeoverheden en sociale partners) stellen daarnaast bijna € 400.000,--beschikbaar voor de uitvoering en de scholingstrajecten. “ SPT Noord biedt werkgevers laagdrempelige toegang tot trainingen, begeleiding én extra financiering van scholing naast die van de O&O-fondsen”,  aldus Philippe Hondelink secretaris van Koninklijke Metaalunie.

Wat is het SPT Noord?

Het SPT Noord is de samenwerking van de technische branches Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland, Bouwend Nederland (werkgevers), vakbonden FNV en CNV, O&O fondsen OOM (kleinmetaal/metaalbewerking), WIJ-Techniek (technische installatie) en A+O Metalektro (mede namens FME), UWV Friesland en Groningen/ Drenthe, centrumgemeenten Groningen, Leeuwarden en Emmen en de provincies Friesland, Drenthe en Groningen. www.spt-noord.nl.