In gesprek over OV-Hub Transferium De Punt


De provincie heeft plannen om bij de afslag Eelde/Glimmen een nieuwe OV- Hub aan te leggen. Deze nieuwe Hub wordt een OV-knooppunt voor snelle busverbindingen en een locatie waar je over kunt stappen naar andere (duurzame) vervoersvormen. Ook komt er een nieuwe verkeersveilige aansluiting op de A28 bij Eelde. In de loop der jaren zijn er in de omgeving uiteenlopende beelden ontstaan over wat het plan inhoudt. De provincie Drenthe organiseert daarom op 25 en 27 oktober samen met de gemeente Tynaarlo twee informatiebijeenkomsten.

Nelleke Vedelaar, gedeputeerde Verkeer en Vervoer, provincie Drenthe: “Wij willen graag in gesprek met bedrijven, natuur- en belangenorganisaties en omwonenden uit de omgeving om te horen hoe zij tegen het plan aankijken. Wat zijn de pluspunten, zorgen en bedenkingen? Mensen zijn uitgenodigd om hun mening te geven. Deze geluiden wegen wij mee in ons standpunt voor verdere besluitvorming.“

Lange aanloop

Het plan voor het transferium kent een lange aanloop. In 2018 en 2019 heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. De planologische procedure kon door de gemeente Tynaarlo niet worden afgerond. Voor de aanlegfase had de provincie ruimte gereserveerd in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Na de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS (2019) was er niet langer zicht op een vergunning en kon het bestemmingsplan niet worden vastgesteld. Sindsdien zijn de (natuur)onderzoeken geactualiseerd en is met een bouwteam onderzocht hoe het transferium stikstofvrij kan worden uitgevoerd (2021).

Meer ruimte voor natuur

De locatie van het transferium ligt tussen de A28 en de huidige afrit, vlakbij het nationaal park Drentsche Aa. Het is het leefgebied van vele plant- en diersoorten. Eén van de zorgen voor de komst van het transferium is het behouden van de natuur op deze locatie. Het ontwerp richt zich dan ook op soortenbehoud en -vermeerdering van zowel flora en fauna en de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Zo leggen we een faunaduiker aan, natuurvriendelijke oevers en planten we op meerdere plekken bomen en struiken. Daarmee vergroten we de biodiversiteit en zorgen voor een zorgvuldige inpassing in het landschap.

Informatiebijeenkomsten

Bent u geïnteresseerd in het plan en het ontwerp? U bent van harte welkom om langs te komen op dinsdag 25 oktober of donderdag 27 oktober 2022 van 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.   Locatie: Flora Holland, Burgemeester J.G. Legroweg 80 in Eelde.

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur met een welkom door mevrouw Nelleke Vedelaar, Aansluitend geven de projectmanager en omgevingsmanager een korte presentatie. Van 20.00 uur tot 21.00 uur is er een informatiemarkt. U kunt rondlopen, in gesprek gaan met experts over het ontwerp en uw mening geven.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten op: www.provincie.drenthe.nl/transferium. Heeft u vooraf al (specifieke) vragen of aandachtspunten, stel uw vraag of verzoek via het aanmeldformulier.