Drentse dorps- en buurthuizen ontvangen subsidie


Provincie Drenthe kent dorps- en buurthuizen in Drenthe € 1.000,- subsidie toe. Het geld is bedoeld voor verduurzaming en als tegemoetkoming in de energiekosten. Vanwege de gestegen energieprijzen hebben de dorps- en buurthuizen te kampen met fikse exploitatieproblemen.

De provincie onderschrijft de grote waarde van de dorps- en buurthuizen in Drenthe. Gedeputeerde Hans Kuipers: “Deze centra vervullen vaak een spilfunctie in een dorp of wijk. Als gevolg van de gestegen energieprijzen hebben dorps- en buurthuizen in Drenthe veel moeite om financieel rond te komen. Ze voelen extra noodzaak om nog sneller te verduurzamen. Voor veel van deze accommodaties komt dit bovenop de inkomstenderving die is ontstaan omdat ze de afgelopen jaren door corona niet volop hebben kunnen draaien.”

De provincie is niet primair verantwoordelijk voor de ondersteuning van dorps- en buurthuizen, maar voelt zich wel betrokken. Versterken van dorpshuizen en multifunctionele voorzieningen is een bovendien een uitgesproken ambitie in de Sociale Agenda.

Vanuit de Sociale Agenda is er in totaal € 199.000,-- beschikbaar. De provincie stelt het budget per gemeente beschikbaar, afhankelijk van het aantal dorps- en buurthuizen. De uitvoering van deze subsidie gaat in samenwerking met de Drentse gemeenten; dorps- en buurthuizen die in aanmerking komen kunnen het bedrag bij de eigen gemeente aanvragen zodra die de regelingen gereed hebben. De gemeenten zullen hier zelf de betrokken dorps- en buurthuizen over informeren.