Drenthe bouwt ruim 13.000 woningen tot 2030


Tot 2030 kan de provincie Drenthe samen met de gemeenten en woningcorporaties 13.000 woningen bouwen. Dit aanbod van de provincie aan het Rijk is op 13 oktober akkoord bevonden en ondertekend door gedeputeerde Hans Kuipers van provincie Drenthe en minister De Jonge van Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO).

Het Rijk zet zich via de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) in voor het versneld aanpakken van het woningtekort. Hiervoor heeft het Rijk nu afspraken gemaakt met de provincies. In deze zogenaamde prestatieafspraken geven de provincies aan hoeveel woningen er tot 2030 gebouwd kunnen worden. De provincies maken op hun beurt regionale prestatieafspraken (woondeals) met de gemeenten. Hierin staan afspraken over de te realiseren woningen in de komende tien jaar.

Op 1 juni 2022 had de provincie Drenthe een voorlopig bod gedaan. Vervolgens hebben de gemeenten in samenwerking met de corporaties en de provincie Drenthe een realiteitscheck uitgevoerd op de woonplannen om te komen tot een definitief bod. Deze check gaf per gemeente inzage in wat er aan woningbouwplannen op stapel staat, maar ook welke risico's en knelpunten de realisatie mogelijk onder druk zetten.

Het definitieve bod bestaat nu uit drie lagen. In de provincie Drenthe kunnen tot 2030 13.000 woningen worden gebouwd met de reguliere ondersteuning van het Rijk. Gedeputeerde Hans Kuipers: ‘Als het Rijk ons extra ondersteunt kunnen in de provincie Drenthe tot 2030 18.800 woningen worden gebouwd. Het gaat dan bijvoorbeeld om bijdragen aan onrendabele toppen en om andere randvoorwaarden, zoals een goede ontsluiting via de weg en het spoor.’ Indien het Rijk besluit tot forse extra investeringen conform het Deltaplan Noordelijk Nederland in mobiliteit en werken, kunnen langjarig, ook na 2030, tot 45.000 woningen worden gerealiseerd. Kuipers: ‘Als provincie willen we de wederkerigheid van de afspraken borgen.’

De minister van VRO vraagt de provincie om met gemeenten en desgewenst ook met corporaties te komen tot regionale prestatieafspraken (woondeals). De minister vraagt elke regio te werken aan een aandeel van 60% betaalbaar, waarvan 30% corporatiewoningen. In Drenthe gaat het om drie regio’s. De provincie werkt toe naar de ondertekening van de woondeals in december 2022.