Drenten kunnen subsidie voor isolatie aanvragen


Drentse woningeigenaren met een inkomen rond het sociaal minimum kunnen vanaf vandaag (d.d. 3 oktober 2022) op www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie  nagaan of ze in aanmerking komen voor subsidie voor isolatie. Wie de drie vragen op de website met ja kan beantwoorden, kan zich aanmelden voor subsidie voor spouwmuur- en/of bodemisolatie. Bij aanmelding dienen woningeigenaren een eigendomsbewijs van hun woning en het maximum geregistreerd inkomen bij te voegen. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- voor isolatiemaatregelen. Dit bedrag komt niet op rekening van de woningeigenaar zelf, maar gaat rechtstreeks naar het bedrijf dat de isolatiemaatregelen uitvoert. In de meeste woningen kan voor dit bedrag de gehele isolatiemaatregel uitgevoerd worden.

De subsidie is bedoeld voor inwoners met een koopwoning en een maximum inkomen per jaar van €21.335 bij een woning met één eigenaar of € 29.589 bij een woning met meerdere eigenaren. Na aanmelding neemt een isolatie-adviseur contact op voor een afspraak en komt langs om te kijken welke vorm van isolatie geschikt is voor de woning. Vervolgens zorgt deze adviseur voor een offerte en het indienen van de aanvraag samen met de woningeigenaar.

Informatiepunt Digitale Overheid

Woningeigenaren die hulp nodig hebben bij het invullen van de vragenlijst en het aanmelden voor de subsidie kunnen terecht bij de bibliotheek in hun gemeente met een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Bij bezoek aan het IDO moeten woningeigenaren wel het wachtwoord van de e-mail en inloggegevens van de DigiD meenemen. De hulp van de Bibliotheek is gratis. Ook voor niet-leden.

In totaal is € 2 miljoen subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van spouwmuur- en bodemisolatie in Drenthe. Hiervan is € 1 miljoen beschikbaar gesteld door provincie Drenthe en € 1 miljoen door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Dat betekent dat ook inwoners van de gemeente Hardenberg een aanvraag in kunnen dienen

Online-uitzending

Op donderdag 27 oktober geeft de provincie in een online-uitzending van 20.00 uur tot 21.00 uur uitleg over de subsidie voor isolatie en hoe Drenten energie kunnen besparen in hun woning. De uitzending is te volgen via  https://youtu.be/rIwZsiT8Ir0

Inwoners die vragen hebben over de subsidie kunnen bellen met provincie Drenthe via telefoonnummer 0592-365555 of mailen naar post@drenthe.nl met als onderwerp ‘subsidie voor isolatie’.