Cultuurfonds Drenthe steunt 18 projecten voor bijna € 70.000


Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in de derde vergadering van 2022 bijna €70.000 beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 18 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Deze projecten zijn initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Voor activiteiten van en voor inwoners van de gemeente Tynaarlo kan het Cultuurfonds Drenthe een bijdrage uit het Jenny Vrieling Fonds beschikbaar stellen. Meer informatie is te vinden op http://www.cultuurfonds.nl/drenthe.

Het bestuur vraagt speciale aandacht voor activiteiten op het gebied van natuur en erfgoed en roept op om ook hiervoor aanvragen in te dienen. Het Cultuurfonds kan projecten ondersteunen op het gebied van landschap, biodiversiteit en educatie.

In 2022, op 16 december, behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe nieuwe aanvragen, die tot 6 weken vóór die datum online kunnen worden ingediend.

De vergaderingen in 2023 vinden plaats op de volgende data: 31 maart, 7 juli, 29 september en 15 december.

In de bijlage bij dit persbericht (pdf, 12 kB) staat aangegeven voor welke projecten een bijdrage is toegekend door het Cultuurfonds Drenthe.

Drie opvallende projecten zijn:

Openingsconcert Van Gogh in Drenthe

Stichting Calma Producties kan rekenen op een bijdrage van €5.000 voor het openingsconcert 'Van Gogh in Drenthe' op 17 en 18 juni 2023 in Nieuw-Amsterdam.

In 2023 vindt in Drenthe een Van Gogh jaar plaats omdat het 140 jaar geleden is dat de toen nog jonge schilder drie maanden in Hoogeveen en Nieuw-Amsterdam verbleef. Ter gelegenheid hiervan wil Calma een openingsconcert organiseren en uitvoeren in Nieuw-Amsterdam. Calma is een muzikale samenwerking van de professionele Drentse musici Carina Vinke, Lubertus Leutscher en Marit Broekroelofs voor promotie van klassieke muziek in Drenthe. Calma kiest voor de locatie Nieuw-Amsterdam omdat hier het Van Gogh huis staat, gevestigd in het voormalige pension waar Vincent toen verbleef. Dit pension ondergaat een verbouwing, waarvan Calma de heropening met haar concert tevens extra luister kan bijzetten.

Zie de Mens, tournee Drenthe

Joseph Wresisnki Cultuur Stichting kan rekenen op een bijdrage van €4.000 voor tournee Zie de Mens in Emmen, Hoogeveen, Assen, Meppel en Coevorden van november 2022 t/m maart 2023.

‘Zie de mens' is een theatrale collage waarvan de teksten zijn gebaseerd op autobiografische verhalen die door de spelers (mensen die leven in kwetsbare situaties) zijn geschreven. In samenwerking met de theatermakers zijn deze verhalen ‘vertaalt’ tot theaterteksten. Wat je gaat zien is een collage van monologen, scènes, video, muziek. Een krachtige theaterproductie die de samenleving uitdaagt de systeemwereld ondergeschikt te maken aan de menselijke maat, door niet over mensen in de marge te praten en besluiten, maar met en vanuit hen, de ervaringsdeskundigen. Deze toekenning betreft een tournee langs vijf dorpen en steden in Drenthe, georganiseerd met lokale en regionale partners uit het maatschappelijk middenveld, zoals Sterk uit armoede, Solidair Groningen-Drenthe, de Arme Kant van Groningen en Drenthe en de Alliantie van Kracht.

De Nachtwacht van Vincent

Stichting de Nachtwacht van Emmen kan rekenen op een bijdrage van €3.100 voor een project/kunstwerk 'De Nachtwacht van Vincent' van half oktober 2022 t/m januari 2024.

Het project ‘De Nachtwacht van Vincent’ maakt onderdeel uit van de diverse projecten die plaatsvinden in de gemeente Emmen, waarbij er projecten van tijdelijk en van permanent duurzaam karakter zijn. Project ‘De Nachtwacht van Vincent’ als burgerinitiatief heeft de stichting het plan opgevat om een nieuwe versie te creëren van ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn. Deze versie zal door amateur-schilders worden uitgevoerd als impressionistische opdracht in de schilderstijl die Vincent van Gogh gebruikte tijdens zijn Franse periode in Arles. Er ontstaat daarmee een eerbetoon van Vincent van Gogh aan zijn grote voorganger Rembrandt van Rijn

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe is een van de twaalf provinciale afdelingen.