Weer vier Drentse fietspaden toekomstbestendig dankzij kwaliteitsimpuls


In de gemeente Noordenveld, Hoogeveen, Coevorden en Emmen worden de komende tijd fietspaden en fietsverbindingen verbreed, verhard en verbeterd. De paden en verbindingen zijn daarna comfortabel en veilig voor diverse vervoersmiddelen, zoals fietsen, e-bikes, speed pedelecs, bakfietsen en rolstoelfietsen. Fietsprovincie Drenthe werkt hiermee aan een optimaal fietsnetwerk dat voldoet aan de wensen van deze tijd en het versterken van het toeristisch aanbod. Het gaat om een totale investering van € 987.207,-.

De paden die opgeknapt worden zijn fietsverbinding De Bolmert (Noordenveld), fietspad Kerkhoflaan (Hoogeveen), fietspad Gelpenberg (Coevorden) en fietspad Rundedal (Emmen). De investering komt uit de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe’. In 2022 is er € 3.000.000,- beschikbaar om de kwaliteit van recreatieve fietspaden projectmatig te verbeteren. In 2021 is er al

€ 1.000.000,- besteed aan het verbeteren van verschillende fietspaden. Gemeenten, natuur beherende organisaties (Staatsbosbeheer, Stichting Natuurmonumenten, Het Drents Landschap) en particuliere grondeigenaren kunnen aanspraak maken op de regeling.

Gedeputeerde Henk Brink: “Onze inwoners en bezoekers maken graag gebruik van onze fietspaden. We zijn niet voor niets fietsprovincie nummer één! Om dat te blijven moeten we investeren in de kwaliteit van de fietspaden om ze veilig en comfortabel te houden. Zeker in de huidige tijd, waarbij door het gebruik van e-bikes en het toenemende aantal racefietsers met diverse snelheden soms gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook minder-validen moeten zich veilig voelen op het fietspad. Met deze impuls maken we veelgebruikte fietspaden een stuk comfortabeler en veiliger.”

In 2021 zijn er 9 fietspaden en fietsverbindingen opgeknapt met behulp van de kwaliteitsimpuls. In 2022 waren dit er 12. Gedeputeerde Staten willen hier dit jaar nog 4 nog aan toevoegen. Daarmee wordt in bijna alle gemeenten gewerkt aan een kwaliteitsverbetering en verbinding van bestaande fietspaden. Provinciale Staten kunnen op het voornemen van het college hun eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken.