Subsidie voor waterstofprojecten in Nieuw-Buinen en Hoogeveen


Om de waterstofeconomie in Drenthe verder aan te jagen en vraag en aanbod te vergroten, stelt de provincie subsidie beschikbaar voor twee waterstofprojecten. Het gaat om de ontwikkeling van een elektrolyser bij zonnepark Hollandia in Nieuw- Buinen en een haalbaarheidsonderzoek naar een waterstoftappunt nabij Hoogeveen. Voor beide projecten verleent de provincie een incidentele subsidie van € 100.000.

Aannemer Avitec en ontwikkelaar Solarfields willen bij het zonnepark Hollandia in Nieuw-Buinen een elektrolyser bouwen van 5 megawatt. Het is de bedoeling dat de elektrolyser rechtstreeks wordt aangesloten op het zonnepark en per jaar 300 ton groene waterstof gaat produceren. Hiermee leveren de initiatiefnemers een belangrijke bijdrage aan de opzet van een lokale waterstofketen in Drenthe. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “De subsidie is dan ook bedoeld om het project een stuk verder op weg te helpen. Het gaat om een uniek initiatief in Drenthe dat echt een aanjagersrol kan innemen in de lokale waterstofketen en daarmee de waterstofeconomie op gang kan brengen". Met de bijdrage kunnen Avitec en Solarfields verder met de contractvorming en de ontwerpdetaillering van de elektrolyser en op zoek naar andere vormen van financiering.

De provincie levert ook een bijdrage aan onderzoek naar de haalbaarheid van een waterstoftappunt nabij Hoogeveen. Een initiatief van H2Tap, dat waterstof beschikbaar moet stellen voor lokale afnemers en aangesloten dient te worden op het waterstofnetwerk (backbone) die Gasunie aanlegt langs de A37. Dit waterstofnetwerk gaat de grote industrieclusters met elkaar verbinden, zoals op het GETEC- terrein in Emmen. De transportleiding voorziet echter niet in het beschikbaar stellen van waterstof voor lokale en kleinere afnemers, zoals waterstofwijk Hoogeveen of MKB- en industriebedrijven buiten het GETEC-terrein. H2Tap wil de haalbaarheid van een waterstoftappunt voor deze kleinere afnemers onderzoeken. Het gaat dan onder andere om vraag en aanbod en het technisch ontwerp. Bij een positief resultaat leidt dit tot een concreet plan voor de verder uitrol van het project.  “Het tappunt zelf is al een innovatief project en biedt bij realisatie meer Drentse ondernemers de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Daarmee geeft het de Drentse waterstofeconomie een stevige impuls en daarom dragen wij als provincie graag bij aan dit haalbaarheidsonderzoek", aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.