Provinciale subsidie voor ontwikkeling circulaire isolatieplaten


Het college van Gedeputeerde Staten stelt een co-financieringssubsidie van € 355.510,-  beschikbaar voor het project Mycelium Biocomposiet als platdakisolatie. In dit project wordt een circulair en geautomatiseerd productieproces ontwikkeld om mycelium - een netwerk van worteldraden van schimmels - te verwerken tot biocomposiet isolatieplaten voor platte daken. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) heeft al eerder een financiële bijdrage toegezegd vanuit de subsidie Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

In diverse branches vinden innovaties plaats om van een lineaire naar circulaire economie te komen. Onder andere door het hergebruik van producten en het gebruik van circulaire, natuurlijke (ook wel biobased genoemd) grondstoffen. Een van de branches waar hard wordt gewerkt aan circulaire innovaties is de bouw. Mycelium Biocomposiet als platdakisolatie is een voorbeeld van zo’n innovatieproject. Dit soort projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in circulair bouwen.

Omslag naar circulaire economie

Gedeputeerde Henk Brink: “We stimuleren en ondersteunen ondernemers en innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals de omslag naar een circulaire economie. Het ontwikkelen van bouwmaterialen op basis van natuurlijke grondstoffen is een concreet voorbeeld en kan van grote waarde worden voor de bouw. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van het project.”

In het project Mycelium Biocomposiet als platdakisolatie van de bedrijven FS-Insulation en MyCellTech wordt een geautomatiseerde productielijn voor isolatieplaten ontwikkeld, gebouwd en getest. Voor het maken van de isolatieplaten wordt gebruik gemaakt van composiet op basis van onder andere mycelium. Hier zit ook een grote technische uitdaging: deze schimmels zijn levende organismen en dit maakt een geautomatiseerd proces complex. Echter zijn paddenstoelen en zwammen zeer geschikt als bouwmateriaal vanwege hun stevigheid én zijn ze volledig biologisch afbreekbaar.