Noordoost-Nederland bereikbaar met de Nedersaksenlijn


Kabinetsdelegatie ontvangt ontvangt bidbook

Ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, Hugo de Jonge van Ruimtelijke Ordening en staatssecretaris Vivianne Heijnen, verantwoordelijk voor het spoor in Nederland, ontvingen 10 november 2022 in Den Haag het  “Bidbook Nedersaksenlijn, katalysator voor regionale structuurversterking”.  Het Bidbook is met inzet van samenwerkende partners, organisaties en overheden in Oost Nederland tot stand gekomen. Het Bidbook beschrijft het belang en de noodzaak van de Nedersaksenlijn, voor de regio en voor Nederland.  In het Bidbook is opgenomen hoe de partners in de regio, onder aansturing van de provincie Drenthe en samen met provincies Groningen en Overijssel, betrokken organisaties, de gemeenten langs de Nedersaksenlijn, Landkreis Graftschaft Bentheim en Stichting Nedersaksenlijn zich zullen inzetten om het gebied langs deze treinverbinding de komende tijd verder te ontwikkelen..

De Nedersaksenlijn is een directe spoorverbinding tussen Enschede en Groningen via Emmen en Ter Apel. Op dit moment ontbreekt er nog een railverbinding van 44 kilometer tussen Emmen en Veendam. Deze schakel is hard nodig om de robuustheid van de spoorverbinding tussen noordoost-Nederland en de rest van Nederland te verbeteren. Met de realisatie van deze treinverbinding is het ook mogelijk om het Emsland, de economisch sterk groeiende Duitse buurregio van Drenthe en Groningen  sneller en makkelijker te bereiken, net als de Grafschaft Bentheim. De Nedersaksenlijn is daarmee in potentie een spoorlijn van 180 kilometer die in het grensgebied 26 gemeenten, 1,3 miljoen mensen, met elkaar en met 650.000 banen verbindt. Dit is een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart in het grensgebied van Nederland.

Voorzitter van Stichting Nedersaksenlijn Melle Mulder: “De Nedersaksenlijn is met name een verbindingsproject. De lijn is niet alleen belangrijk voor het klimaat en voor onze economie, maar ook voor het onderwijs, voor de zorg, voor de woningmarkt en voor de leefbaarheid en sociale structuur van onze samenleving”. De Nedersaksenlijn biedt daarbij ook nog eens een alternatief voor reizigers bij calamiteiten en/of werkzaamheden op het traject Zwolle -Meppel en verbindt ook toeristische hotspots, fieldlabs en innovatiehubs (o.a. IQ Blvd, Makeport Mercurius en Greenwise Campus) en universiteitssteden met elkaar.

Het bidbook toont de verbondenheid van de regio’s en de gezamenlijke inzet van alle partijen, maar er is meer nodig. Aan het kabinet wordt gevraagd € 63 miljoen bij te dragen aan de eerste fase van de Nedersaksenlijn: Veendam- Stadskanaal. Ook de regio legt gezamenlijk € 63 miljoen bij voor de uitvoering van deze eerste fase.  Bovendien vraagt de regio het kabinet om samen met hen een vervolgonderzoek en realisatieplan te starten voor het ontbrekende stuk van de Nedersaksenlijn van Stadskanaal naar Emmen.


Bidbook Nedersaksenlijn

Katalysator voor regionale structuurversterking.