Gedeeltelijke bijstelling plannen Rondweg Emmen


Plan ongelijkvloerse aansluiting Bargermeer wordt geschrapt, snelheid blijft 70 en landbouwverkeer blijft toegestaan

De afgelopen jaren is door projectbureau MM Bereikbaar onderzoek gedaan naar de reconstructie van de Rondweg in Emmen en is een uitgebreid proces met de omgeving ingezet. Dit heeft geleid tot gedeeltelijke bijstelling van de plannen voor de Rondweg. Hieruit volgt dat de huidige situatie bij Bargermeer ongewijzigd blijft. Ook blijft de huidige snelheid van 70 km/u ongewijzigd. Het budget dat door de wijzigingen vrijkomt wordt gebruikt om de overige plannen binnen het totaalbudget voor de Rondweg uit te voeren.

Uit onderzoek is gebleken dat de aanleg van een centrale ongelijkvloerse aansluiting bij Bargermeer zou kunnen leiden tot knelpunten bij grote drukte. Uit gesprekken met ondernemers komt bovendien naar voren dat handhaving van de huidige situatie bij Bargermeer de sterke voorkeur heeft, in plaats van één ongelijkvloerse aansluiting. Hier wordt gehoor aan gegeven. Daarnaast zorgt het ontwerp door de sterke prijsstijgingen in de markt, de beperkte ruimte, verkeerskundige knelpunten en de vele extra aanpassingen die hiervoor nodig zijn, voor hoge kosten. Wel wordt de komende tijd gekeken naar alternatieve maatregelen voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid op de bestaande kruisingen Abel Tasmanstraat en Phileas Foggstraat. Het budget dat vrijkomt door het project Bargermeer niet uit te voeren wordt gebruikt om de ombouw van de kruisingen N391/N862, Houtweg en Pottendijk inclusief nieuw asfalt op de Rondweg binnen het totaalbudget uit te kunnen voeren. Naast een veilige en betere doorstroming van het verkeer wordt ook gezorgd voor goede oplossingen voor de huidige onveilige fietsoversteken. Op deze manier wordt binnen het beschikbare budget het meeste rendement gehaald als het gaat om het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid.

Snelheid Rondweg Emmen ongewijzigd

De huidige snelheid op de Rondweg Emmen (N391) blijft 70 kilometer per uur. Door de snelheid niet te verhogen naar 100 kilometer wordt gehoor gegeven aan de vraag om het landbouwverkeer te blijven toestaan deze weg. Bovendien is geen sprake van extra geluidshinder ten opzichte van de huidige situatie. Uit verschillende (geluids-) onderzoeken blijkt dat het geluid toeneemt bij het verhogen van de maximale snelheid op de Rondweg van 70 naar 100 kilometer. Daarom zouden in dat geval veel extra geluidswerende maatregelen nodig zijn. Naast een geluidstoename blijkt ook dat in de huidige situatie er onvoldoende ruimte is om de bestaande op- en afritten en in-en uitvoegstroken aan te passen en aan te leggen op de vereiste lengte, horende bij een maximumsnelheid van 100 km/u. Daarom wordt de huidige snelheid van 70 op de Rondweg gehandhaafd.

MM Bereikbaar is een samenwerking van provincie Drenthe en de gemeente Emmen om de Rondweg Emmen en de weg Emmen-Klazienaveen aan te passen tot een weg waar het verkeer veilig en vlot door kan rijden