Drenthe vraagt ministers van EZK om bij te dragen aan oplossingen netcongestie


Gedeputeerden Tjisse Stelpstra en Henk Brink willen dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat bijdragen aan de oplossing van netcongestie. Beide gedeputeerden willen hierover in gesprek met de ministers Micky Adriaansens en Rob Jetten. Dit vanwege het bericht van TenneT waarin staat er geen ruimte meer is op het elektriciteitsnetwerk in Drenthe om grote bedrijven aan te sluiten of uitbreidingen van bedrijven mogelijk te maken.

“Wij zijn ontstemd over het bericht van TenneT, omdat wij hier al jaren voor waarschuwen. Ook bij het ministerie van EZK. In Drenthe anticiperen we al langer op deze congestieproblematiek. Nu is het echt tijd dat het ministerie van EZK ons hier ook bij gaat ondersteunen met financiële middelen en kennis”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Hij denkt ook aan een oplossing zoals recent in Brabant en Limburg waar het ministerie een speciaal coördinator benoemde op dit op te lossen. Collega gedeputeerde Henk Brink vult aan: “Voor Drenthe is het extra zuur, aangezien we hoge ambities hebben op het gebied van hernieuwbare energie, de verduurzaming van het bedrijfsleven en de economische groei. Dit bericht beperkt de kansen op vestiging van nieuwe bedrijven en maakt uitbreidingmogelijkheden van gevestigde bedrijven vrijwel onmogelijk”.

In het gesprek met de ministers willen de gedeputeerden op zoek naar oplossingen en de uitdaging aangaan deze te realiseren. Ze willen het ministerie van EZK, TenneT en Enexis vragen om mee te doen met het ondersteuningsprogramma voor Drentse ondernemers die kampen met netcongestie. Daarnaast wil Drenthe graag dat alle partijen meewerken aan een ‘Drentse Taskforce Netcongestie’ en de pilot E-hub Emmen. In deze pilot werkt de provincie samen met de gemeente Emmen, kennispartijen en netwerkbeheerders aan een optimale benutting van het bestaande elektriciteitsnetwerk. Samen kijken zij hoe je met dezelfde infrastructuur meer energie kunt transporteren door hier beter en slimmer gebruik van te maken. Gedeputeerde Brink: “Bij het uitblijven van netuitbreidingen lijkt dit de enige oplossing voor groei en verduurzaming van het bedrijfsleven”.

Drentse aanpak netcongestie

Drenthe werkt overigens al veel langer via de ‘Drentse aanpak’ aan oplossingen voor congestieproblematiek. Er zijn in het ondersteuningsprogramma voor ondernemers twee subsidieregelingen.  Een regeling voor ondernemers die geen stroom terug kunnen leveren aan het net en een regeling voor ondernemers die geen aansluiting kunnen krijgen op het elektriciteitsnetwerk. Deze laatste groep heeft te maken met zogeheten afnamecongestie.

In Drenthe is door de problemen op het elektriciteitsnetwerk inmiddels al meer dan € 1.000.000,-  gestoken in ondersteuning van ondernemers die kampen met congestieproblematiek.