Brandbrief aan de minister van EZK over de tekortschietende ondersteuning van ondernemers


De 12 wethouders Economische Zaken van de Vereniging van Drentse Gemeenten en de portefeuillehouder Economie van de provincie, hebben vastgesteld dat de ondersteuning die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan Drentse ondernemingen biedt, ontoereikend is om de klappen op te vangen van de energiecrisis.

Compensatie verduurzaming en opwekken hernieuwbare energie

De betrokken bestuurders vragen aandacht voor deze situatie en stellen de minister van EZK voor het Drentse bedrijfsleven verdergaand tegemoet te komen dan het kabinet onlangs heeft besloten.

Voorgesteld wordt dat de minister van EZK de steun gaat intensiveren. Deze steun dient te bestaan uit compensatie aan die ondernemers die hun bedrijfsprocessen willen verduurzamen en onder meer willen overgaan tot het opwekken van hernieuwbare energie.

Soepeler betalingsregime

Daarnaast stellen de Drentse bestuurders voor zo snel mogelijk werk te maken van de ontwikkeling van de landelijke aanpak om ondernemers versneld te laten verduurzamen en ondernemers met een belastingschuld uit de Coronaperiode de mogelijkheid te bieden van een soepeler terugbetalingsregime zodra deze ondernemers besluiten te investeren in de verduurzaming van hun bedrijf.

De brief (pdf, 1.2 MB) is in afstemming met VNO-NCW Noord tot stand gekomen en wordt door hen ondersteund.

Voorzitter VDG, portefeuille Economische Zaken (burgemeester Korteland) en gedeputeerde Brink