Voorwaarden aan vervolggesprek met staatssecretaris Defensie


Het behoud van het aantal arbeidsplaatsen in Assen en Drenthe breed én het behoud van Defensie in Assen zijn de twee absolute randvoorwaarden voor vervolggesprekken met staatssecretaris Van der Maat van Defensie. Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe en Burgemeester en Wethouders (B en W) in een gezamenlijke brief aan de leden van de vaste Kamercommissie van Defensie.

De brief is een reactie op de gesprekken die vanuit Drenthe met de Staatssecretaris zijn gevoerd over de contouren van zijn strategisch vastgoedplan. In dat plan overweegt hij de kazerne in Assen te sluiten. GS van Drenthe en B en W van Assen verzetten zich daar tegen.

Aanbod maatschappelijk middenveld

GS en B en W onderkennen de uitdagingen waar Defensie voor staat rond de renovatie en verduurzaming van vastgoed. “Daarom zijn we bereid met u mee te denken over de wijze waarop Defensie haar ambities kan realiseren op het terrein van de Johan Willem Friso-kazerne. Hierbij zijn het behoud van het aantal arbeidsplaatsen in Assen en Drenthe breed én het behoud van Defensie op het kazerneterrein in Assen absolute randvoorwaarden voor de gesprekken.”

Tegen deze achtergrond betreuren ze het dat een aanbod van het maatschappelijk middenveld van Assen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming en renovatie van de panden niet is meegewogen in de plannen van de staatssecretaris. “Juist omdat verduurzaming en onderhoud hoog op de agenda staan. En ook omdat het rijksmonumentale pand van de kazerne al jaren te kampen heeft met achterstallig onderhoud.” Ze roepen de Staatssecretaris dan ook op om het maatschappelijk middenveld uit te nodigen.

Dienst Vervoer en Ondersteuning

Beide colleges wijzen er daarnaast op dat door de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het ministerie van Justitie en Veiligheid een forse investering van 6 miljoen in een deel van het gebouw is gedaan. “Wij zijn blij met het resultaat van die verbouwing. Het is wat ons betreft dan ook noodzakelijk dat nu de rest van de gebouwen aangepakt wordt en dat dit onderdeel is van het vervolg.” Daarnaast is het van groot belang voor Dienst Vervoer en Ondersteuning dat de infrastructuur van Defensie aanwezig blijft op het terrein omdat zij deze infrastructuur nodig heeft.

Arbeidsmarktregio

Volgens beide colleges heeft sluiting van de JWF kazerne een te grote impact op de arbeidsmarktregio waarin Assen gesitueerd is. Een arbeidsmarktregio, welke nadrukkelijk een andere regio is dan die van Havelte. Daarnaast zou dit verlies bovenop de 7000 arbeidsplaatsen komen die het inkrimpen van de NAM met zich meebrengt. Het mogelijk vertrek van een tweede grote werkgever uit dezelfde stad leidt tot een onevenredig werkgelegenheidsverlies. Ook zou vertrek van Defensie negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkelingen waar Assen aan werkt. Zo heeft de Thorbecke Academie onlangs een dependance met onder andere de studie cyber security in Assen geopend. Belangrijke reden hiervoor is de aanwezigheid van Defensie. Vertrek van Defensie uit Assen zou verdere ontwikkeling onder druk zetten.

Beide colleges roepen de vaste Kamercommissie op om de geformuleerde randvoorwaarden leidend te laten zijn bij verdere invulling van zijn plannen.