Subsidie van provincie voor bedrijfsbussen op waterstof in gemeente Noordenveld


De gemeente Noordenveld ontvangt een incidentele subsidie van € 250.000,-- van provincie Drenthe om vijf naar waterstof omgebouwde bedrijfsbussen te kunnen aanschaffen. Deze bedrijfsbussen worden gebruikt door de wijkteams van de afdeling Beheer, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente.

De gemeente kiest specifiek voor waterstof bedrijfsbussen, omdat deze bussen ook zware aanhangers kunnen trekken. Hiermee geeft de gemeente invulling aan haar waterstofambitie. Daarnaast draagt de inzet van de bussen op waterstof bij aan de ambitie om in 2030 de duurzaamste gemeente van Drenthe te zijn.

Op de bedrijfsbussen wordt zichtbaar gemaakt dat deze op waterstof rijden. Daarmee willen zowel gemeente als provincie de verdere ontwikkeling van waterstofmobiliteit in Drenthe stimuleren. “Wij blijven inzetten op waterstof en willen met de ondersteuning van initiatieven zoals die van de gemeente Noordenveld de ontwikkelingen in de waterstofmobiliteit zichtbaar maken. En daarnaast ook de ontwikkeling in de waterstofketen op gang brengen en houden”, aldus gedeputeerde Stelpstra.

Provincie Drenthe maakt onderdeel uit van de Hydrogen Valley, waarbinnen de komende jaren de volledige (groene) waterstofketen in Noord-Nederland wordt gerealiseerd.

Waterstofmobiliteit speelt hier een belangrijke rol in. Provinciale Staten krijgen de gelegenheid om wensen en bedenkingen aan te geven op de incidentele subsidie.