Provincie verhoogt bedrag subsidieregeling voor oplossingen netcongestie


Provincie Drenthe verhoogt het bedrag in de subsidieregeling ‘Oplossingen netcongestie bij duurzame energieopwekking’ met € 200.000. Het extra bedrag is bedoeld voor het onderdeel technische oplossingen in de regeling, zoals de aanschaf van een accupakket om opgewekte zonnestroom op te kunnen slaan.  Het extra geld in de regeling is vanaf 1 juli 2022 beschikbaar.

“Wij verhogen het bedrag, omdat wij zien dat de regeling voorziet in een behoefte bij ondernemers en initiatiefnemers. Daarnaast vergroten de sterk gestegen energieprijzen en het niet afhankelijk willen zijn van Russisch aardgas, de urgentie om over te stappen op hernieuwbare elektriciteitsproductie”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra. In Drenthe is de komende jaren, ondanks werkzaamheden voor netverzwaring, in veel gemeenten nog steeds sprake van netcongestie. Gedeputeerde Stelpstra: “Daarom verwachten wij de komende periode nog meer aanvragen. Ons doel is om zoveel mogelijk initiatieven verder te brengen en daarmee een bijdrage te blijven leveren aan de energietransitie in Drenthe. We delen de kennis en ervaring die met het uitwerken van oplossingen wordt opgedaan, zodat ook andere initiatieven met oplossingen aan de slag kunnen”.

De regeling Oplossingen netcongestie bij duurzame energieopwekking maakt onderdeel uit van de Drentse aanpak voor netcongestie en is sinds 15 januari 2022 opengesteld voor aanvragen. Inmiddels is al tweederde van het budget van de regeling uitgekeerd voor diverse haalbaarheidsstudies en technische oplossingen. Het gaat daarbij vaak om het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met een accupakket. Voorbeelden van deze projecten zijn onder andere Voetbalvereniging Nieuw Buinen, Hippisch Centrum Exloo en Hartman Expeditie in Nieuw-Amsterdam. Zij hebben allemaal zonnepanelen en een accupakket waarin zij opgewekte stroom opslaan. De opgeslagen stroom wordt gebruikt op het moment dat zij het nodig hebben.

Er kan binnen de regeling ook subsidie worden aangevraagd voor haalbaarheidsonderzoeken. De bedrijvencoöperatie Verduursaam Echt Meppel laat bijvoorbeeld een onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden om de productie van zonnestroom op het ene bedrijf direct te koppelen aan de elektriciteitsvraag van een ander bedrijf. Op die manier wordt een alternatief geboden voor teruglevering aan het elektriciteitsnet. Zo kan extra duurzame elektriciteit worden ontsloten die anders onbenut zou blijven.

Subsidieregeling

De subsidieregeling ‘Oplossingen netcongestie bij duurzame energieopwekking’ is bedoeld voor Initiatiefnemers van projecten rond duurzame elektriciteitsproductie die geen stroom terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Zij kunnen een aanvraag doen voor een haalbaarheidsonderzoek of voor technische oplossingen. Meer informatie over de regeling is te vinden bij het subsidieloket van provincie Drenthe.